Halmstads Dentaltekniska utvecklas till Westdent

Företagsnytt

Tandteknikbranschen har genomgått en omvälvande utveckling. Digitaliseringen går i ett rasande tempo och med den följer många nya material och möjligheter. Halmstads Dentaltekniska byter därför namn till Westdent för att markera de senaste årens intensiva utvecklingsfas.

– Vi tar med oss över 50 års erfarenhet hos Halmstads Dentaltekniska när vi nu byter namn till Westdent. Vi vill markera för oss själva och för kunderna att vi har en tanke om framtiden och den bästa vägen dit, säger Mats Lindblom, VD Westdent.

CAD/CAM har tagit över

– Vi har tagit till och lärt oss den nya tekniken. Idag är vi väl rustade inom CAD/CAM. Det mesta vi gör nu görs med den. Allt från kron/bro till bettskenor och partialskelett. Våra nästa utmaningar är att göra detsamma med traditionella proteser.

Långt och systematiskt utvecklingsarbete

– Företagets digitalisering och introduktion till CAD/CAM började redan för 20 år sedan med Nobel Biocare och Procera AllCeram. De senaste 10 åren har vi fräst våra egna helkeramer. Under några år har vi intensifierat detta arbete. Vi tog ett beslut i styrelsen att sätta oss i loket. För vår del innebär det ett aktivt arbete med att utveckla vår teknik och vår kunskap om material och hantering av dessa. Inget av detta löser någon över en natt. Det krävs långt och hårt arbete. Vi har utvecklat ett system inom vår kvalitetssäkring för att tillgodose detta.

Vill leda den nya utvecklingen

– HDT var ett av de fyra första labben i världen att fräsa Titan på den analoga tiden. Vi var också ett av de första labben att tillämpa CAD. Nu ska vi vara ett som leder den nya utvecklingen.

-Vi ska använda vår erfarenhet tillsammans med vårt arbete och väl valda leverantörer till att utvecklas för att bli den perfekta samarbetspartnern för tandläkare, avslutar Mats.

 

Westdent AB
www.westdent.se

Taggar
Företagsnytt