Hälsofaktorer och risktagning skäl till förlorade implantat

Avhandling

I en studie vid Malmö Högskola har Bruno Chrcanovic gått igenom 2.670 patientjournaler för att hitta bakomliggande faktorer till implantatförlust. Han har bl a tittat om patienten var rökare, hade diabetes eller tog mediciner mot t ex magkatarr eller högt kolesterol. Han har också sett att vissa kirurger tar högre risker.

—Syftet var att kartlägga olika riskfaktorer bakom implantatförluster för att kunna undvika dessa och nå bättre behandlingsresultat, säger Bruno Chrcanovic.

Bruno Chrcanovic har gått igenom samtliga 2.670 patientjournaler av patienter som fått implantat under åren 1980 till 2014. Detta efter att studien fått etiskt godkännande av den lokala etiska nämnden.

 

Hälsofaktorer kan spela in
Flera patienter har alltså fått mer än ett implantat. Studien beskriver varje med implantat behandlad patient och samtliga implantat utifrån faktorer som storlek, diameter, yta och var det satts in. Datainsamlingen pågick under ett helt år och Bruno Chrcanovic har även tittat på eventuellt bakomliggande hälsofaktorer – om patienten var rökare, hade diabetes eller tog mediciner mot t ex magkatarr eller högt kolesterol.

—Jag har undersökt fler faktorer för att se vilka av dem som kan ha betydelse för implantatförlust både i ett tidigt och i ett sent skede, säger Bruno Chrcanovic, som betonar att det inte alltid går att bevisa det kausala sambandet.

Tolv patienter förlorade alla implantat
Artiklarna i avhandlingen kan delas in i tre olika sorters studier: först gjordes en allmän översikt om möjliga faktorer bakom implantatproblem. Därefter gick Bruno Chrcanovic igenom relevant litteratur för att mer djupgående kunna analysera den negativa effekten av rökning på implantatöverlevnad. Han gjorde sedan sju tillbakablickande kliniska studier av de 10.096 implantat som satts in på 2.670 patienter på folktandvården Skåne, specialisttandvården Malmö, under tiden 1980 till 2014.

— Av alla dessa implantat misslyckades 642. Tolv patienter i studien förlorade alla sina implantat, säger Bruno Chrcanovic.

Kirurger som tar risker
Resultatet från den kliniska studien visar på riskfaktorer som rökning, att patienten äter magsårsmedicin, gnisslar tänder eller har flera hälsoproblem. 67 patienter (endast cirka 5 procent av alla patienter) representerar hela 51 procent av implantatförlusterna. Men också var och hur implantatet satts in och den enskilde kirurgens skicklighet och bedömning spelar in.

— Vissa kirurger tar större risker och installerar t ex implantatet i dåligt ben, ibland när det knappt fanns något ben alls. Det finns klara antydningar om att vissa kirurger hade fler implantatförluster än andra, vilket kan ha att göra med vald kirurgisk teknik, förmåga eller omdöme, säger Bruno Chrcanovic.

Första året avgörande
Slutligen noterades en mycket klar övervikt för implantatförluster under de första åren efter implantatinsättningen. Flest förluster sker under första året efter ingreppet.

— Tandläkaren måste göra patienten medveten om att vissa negativa faktorer kan påverka resultatet. Det är också en fråga om goda relationer mellan tandläkare och patient. Det är dyrt om man förlorar sitt implantat. Vissa ska kanske avstå från denna behandling och föreslås en annan lösning.

Kontakta Bruno Chrcanovic:
bruno.chrcanovic@mah.se
0725-541545

 

Källa: Malmö Högskola

Taggar
Avhandling