Hanna Ahonen och Ann-Catrin André Kramer prisade

Personnytt

På Sveriges Tandhygienistförenings 50-års-jubileum och TandhygienistDagar i Stockholm den 7-9 april delades det ut två stipendier.

STHFs stipendiater 2019 är Hanna Ahonen och Ann-Catrin André Kramer. Foto: Thomas Carlgren

1) Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2019 tilldelades leg. tandhygienist Hanna Ahonen för forskningsprojektet ”Oral hälsa hos individer med behandlad eller obehandlad obstruktiv sömnapné”.

2) För första gången delades ett helt nytt stipendium ut, instiftat av leg. tandhygienist och professor emerita Kerstin Öhrn. Stipendiets namn är Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling. Stipendiet tilldelades leg. tandhygienist och odontologie doktor Ann-Catrin André Kramer för sin avhandling ”On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and register-based studies”.

Inledningstalade för Tandhygienistdagarnas ca 900 deltagare gjorde Veronica Palm, särskild utredare, under rubriken ”Ett tandvårdssystem för alla”.

Källa: Sveriges Tandhygienistförening

Taggar
Personnytt