Helt ny tandläkarutbildning planeras i Jönköping

UTBILDNING

En helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept, där man satsar stort på ett digitalt arbetssätt. Det vill Jönköping University starta i samverkan med Region Jönköpings län. Nyligen hölls ett informationsmöte för politiker, tjänstemän och andra intressenter.

Det finns ett stort behov av en ny tandläkarutbildning. Det råder bland annat stor brist på tandläkare i Sverige utanför de tre storstäderna, pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor och det finns ett ökande behov hos den åldrande befolkningen, fler behåller sina egna tänder.

-Vi vill ha en jämlik tandvård för alla i Sverige, även utanför de tre storstadsregionerna,  säger projektledare Per Tidehag.

Unikt digitalt utbildningskoncept
Under måndagens möte informerades det bland annat om det unika digitala  utbildningskonceptet. Med digital teknik överförs exempelvis patientens tänder virtuellt till en simulator där studenten kan öva. Studenten tränar också på en 3D-printad plasttand.

-Vi bygger ju och utbildar för framtiden och då måste vi ju redan nu ligga i framkant så att tandläkarna inte kommer ut med gamla kunskaper, säger Per Tidehag.

Samarbetsavtal med regioner
Utbildningen beräknas omfatta 40 platser per år och kommer också att erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar vid geografiskt spridda Folktandvårdskliniker. Jönköping University skriver samarbetsavtal med regioner som upprättar universitetstandvårdskliniker. En helt ny flygel byggs i anslutning till Hälsohögskolan, där det skapas ett utbildningscentrum för tandvård.

Senast den 15 oktober skickar Jönköping University in ansökan till Universitetskanslerämbetet.

Källa: Jönköping University

Taggar
UTBILDNING