Hemtandvård för äldre allt vanligare

HEMTANDVÅRD

I Uppsala läns landsting arbetar ett flertal tandläkare och sköterskor med uppsökande tandvård. När patienterna inte längre kan förflytta sig till tandvårdskliniken måste tandvården flytta ut på äldreboenden och i hemmen.

Det blir allt vanligare med tandbehandling i hemmet och på äldreboenden.

Terje Persson är sjukhustandläkare med ansvar för utveckling av gerodontologi i Uppsala läns landsting. Terje och hans kollegor arbetar regelbundet ute på äldreboenden och i patienternas egna bostäder.

– I takt med att befolkningen blir äldre är det alltfler patienter som inte kan ta sig till en tandklinik för behandling. Alternativet är att de inte får någon vård alls. Därför behöver tandvården ta sitt ansvar och se till att även dessa patienter får ta del av tandvården, säger Terje Persson, som vid intervjutillfället är ute på ett äldreboende. där han ska arbeta under eftermiddagen.

Samverkan med vårdpersonalen

– Våra team samarbetar alltid med vårdpersonalen kring patienternas tandhälsa. I dagsläget är våra tandvårdsteam ute på fältet varje torsdag och varannan måndag eftermiddag men behovet ökar stadigt. Ett besök på ett boende genererar ofta tre nya, konstaterar Terje Eriksson.

Oral komfort

– Det stora problemet bland äldre är muntorrhet, ofta grav sådan. Vi utbildar vårdpersonalen och arbetar tillsammans med dem för att ge patienterna en oral komfort – d v s fuktiga slemhinnor och en mun som är så ren och snygg som möjligt så att patienterna kan äta, tugga och svälja utan besvär.

Till sin hjälp har teamen i Uppsala tillgång till tre mobila utrustningar, röntgenapparater och instrumentväskor.

– Vi har också tillgång till patienternas journaler online. Det underlättar förstås att ha tillgång till röntgenbilder på patientens hela tandstatus i journalen. Mitt råd är att om möjligt försöka ta dessa bilder när patienten är inne på klinik, så att man bara behöver ta kompletterande bilder ute i fält, avslutar Terje Persson innan han sätter igång med arbetet på äldreboendet.

Mobil tandläkarutrustning

På Swedental visade Svensk Dentalservice i samarbete med TS Dental sin mobila tandläkarutrustning.

Dentalone är utrustad med sug och kompressor, funktionsdisplay, kolfri motor med ledljus, scaler med led-ljus, kombinationsspruta med led-ljus.

– Utrustningen, som inte är större än en resväska, är enkel att förflytta och dessutom lätt att packa upp och ner, säger Lina Nordström, marknadschef på TS Dental.

 

Handhållen röntgenapparat

Svensk Dentalservice visade också upp sin handhållna röntgen. Röntgenapparaten heter Nomad och används till vanlig intraoral bildtagning. Privata tandläkare får ansöka om ett speciellt tillstånd från SSM för att få använda apparaten. För tandläkare inom Folktandvården ingår tillståndet för mobil röntgen i det allmänna tillståndet.

 

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

Taggar
HEMTANDVÅRD