Henry Schein etablerar sig i Norden genom förvärv av Cliniclands

Företagsförvärv

Nasdaqnoterade Henry Schein Incorporation är världens största leverantör av hälsovårdslösningar och finns nu, efter förvärvet av Cliniclands, i 32 länder.

Cliniclands, med säte i Trelleborg, erbjuder ett brett sortiment av förbrukningsartiklar, implantat, protetiska och ortodontiska lösningar samt kontorsmaterial till den nordiska dental-och sjukvårdsmarknaden. Cliniclands hade per den 31 mars 2019 en årsomsättning på cirka 90 miljoner kronor.

Ledningsgrupp blir kvar – försäkrar kontinuitet i de goda kundrelationerna.

Henry Schein blir majoritetsägare i det nordiska bolaget men Cliniclands grundare – Falk Andersson, verkställande direktör, Niklas Schori, Operativ chef och Daniel Skoglund, försäljningschef – kommer att fortsätta att leda verksamheten och äga den återstående kapitalandelen.

”Vårt partnerskap med Henry Schein representerar ett nytt kapitel för våra kunder, som kommer att fortsätta att få den högkvalitativa tjänsten som de har förlitat sig på, men med den extra fördelen att få tillgång till ett nätverk av expertrådgivare med djup branschkunskap som kan hjälpa dem att utveckla sina verksamheter ytterligare”, säger Falk Andersson.

Källa: Pressmeddelande