Hög tid att lämna synpunkter på de Nationella riktlinjerna!

Aktuellt

I dagarna avslutar Socialstyrelsen sin landsomfattande remissrunda. Då har man varit ute i landets 21 regioner för att sprida och diskutera den preliminära versionen av de Nationella riktlinjerna.

– Vi är nu klara med remissrundan men tar emot synpunkter fram till den 5 januari 2011. Därefter börjar arbetet med slutversionen som beräknas vara klar i slutet av april, säger Nils Oscarson, projektledare för arbetet vid Socialstyrelsen.

Om du ännu inte haft möjlighet att lämna synpunkter gäller det att passa på före den 5 januari 2011.

Här kan du läsa mer och lämna synpunkter ››

Riktlinjerna skall ge tandvården hjälp att välja ut och erbjuda den vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten till en rimlig kostnad.

Taggar
Aktuellt