Högkalibrigt event med internationella opinionsbildare

Företagsnytt

Event rapport: Internationellt professionellt expertsymposium i regi av Ivoclar Vivadent: “Helkeramer möter implantatestetik”

Den 15 september var Ivoclar Vivadent värd för ett prestigefyllt professionellt utbildningsevent. På det internationella expertsymposiet diskuterade fjorton välrenommerade specialister ämnet ”Helkeramer möter implantatestetik”. Närmare 750 deltagare från 37 länder deltog i symposiet. De var begeistrade över att få höra vad ledande tandläkare hade att berätta om de senaste dentala materialen och de kliniska applikationsmetoderna.

Till exempel har litiumdisilikat (LS2) visat sig ge resultat som är minst lika estetiska som restaurationer framställda med zirkoniumdioxid (ZrO2). Litiumdisilikat har kommit att bli förstahandsvalet, beroende på indikation. Tillsammans med press- och CAD/CAM-tekniker erbjuder denna glaskeram lösningar som eliminerar risken med flisning, vilket ofta associeras med ZrO2. Dessutom karaktäriseras LS2 restaurationer av hög böjhållfasthet (360 till 400 MPa), högt estetiskt utseende samt translucenta egenskaper.

Audience2

Det kända Kosmos komplexet i centrala Berlin var platsen för symposiet, där 750 personer deltog för att höra de professionella åsikterna från uppskattade specialister inom helkeramik och implantatprotetik.

 

Estetik över hela världen

Professor Nitzan Bichacho, Hebrew University, Jerusalem, Israel, och Dr Arndt Happe från Münster, Tyskland, presenterade ett behandlingsprotokoll som utvecklats för framställning av högestetiska restaurationer. Under presentationen fick deltagarna många användbara tips att ta med sig hem till sina tandläkarpraktiker. Specialisterna betonade vikten av fluorescensen i den gingivala delen av anteriora tänder på implantatunderstödda restaurationer. Litiumdisilikat har till skillnad från ZrO2 fluorescerande egenskaper.

 

Andreas Kunz, en hyllad tandtekniker från Berlin, Tyskland, förevisade sitt system för att uppnå individuella estetiska resultat hos tandlösa patienter. Andreas Kunz använder sig av prefabricerade Phonares II tänder från Ivoclar Vivadent. Med dessa tänder tar man hänsyn till de höga tuggkrafter som implantat utsätts för och de har ett vitalt, levande utseende. Dr Andreas Kurbad från Viersen, Tyskland, visade en serie bilder på högestetiska patientfall. Han berättade att en förändring av utseendet på en patients tänder med minimal-invasiv teknik och ultra-tunna litiumdislikat-fasader, ofta är en livs-förändrande upplevelse för patienten.

 

Flera av föredragen bidrog särskilt till den övergripande estetiska bilden. I detta sammanhang, förklarade Dr Yukio Kusama från Tokyo, Japan, fördelarna och nackdelarna med olika distanstyper. Den senaste designen uppvisar biomimetic-egenskaper: d.v.s. kuspar på posteriora tänder och mamelons på anteriora tänder.  August Bruguera, en erkänd tandtekniker från Barcelona, Spanien, delade med sig av följande tips: De bästa resultaten med pressade LS2 distanser på titanimplantat uppnås med block av mediumopacitet.

 

Dr Kenneth A. Malament från Tufts University i Boston, USA, lovordade litiumdisilikatmaterialet tack vare dess estetik och hållbarhet. Han har använt IPS e.max-systemet sedan 2008 och har inte sett ett enda misslyckande.

 

Långtidsstatistik på helkeramer

Nästan samtliga experter kommenterade den utmärkta kliniska prestandan på helkeramer. Professor Dr Matthias Kern från universitetet i Kiel, Tyskland, presenterade kliniska studier på LS2 broar med en överlevnadsfrekvens på 89 % efter 10 år. Detta överensstämmer med kraven från Dr Jan Hajtó baserad i München, Tyskland: med andra ord, en misslyckandefrekvens på endast en procent per år. Dessutom visade utmattningstesterna från Professor Van P. Thompson, New York University, USA att litiumdisilikat är ett mycket tillförlitligt material. Dr Urs Brodbeck från tandläkarkliniken North-Zurich, Schweiz presenterade patientfall från 23 års erfarenhet med dentala keramer. Bilderna gav ett visuellt bevis för den långsiktiga framgången med dentala keramer: bestående estetik och god marginalkantanslutning över tiden, med mycket sällsynta fall av missfärgning eller flisning av material.

 

Världsomspännande nätverk för att återskapa leenden

Dr Christian Coachman från São Paulo, Brasilien, och Dr Eric van Dooren från Antwerpen, Belgien, tillsammans med Dr Galip Gürel från Istanbul, Turkiet, bidrog med ytterligare en höjdpunkt. De visade hur de tillsammans behandlar patienter genom att utnyttja modern kommunikation, som videokonferenser och fillagring online, utan att någonsin behöva lämna sina respektive arbetsplatser. Digital Smile Design konceptet som har utvecklats av Dr Coachman, har vunnit världsomspännande erkännande.

 

Livligt utbyte med uppskattade experter

Dagen innan symposiet diskuterade sex specialister sitt arbete och gav insiktfulla perspektiv vid en runda-bordet-diskussion. Tillsammans med Armin Ospelt, chef för  Global Marketing vid Ivoclar Vivadent svarade de på frågor från publiken i en livlig paneldiskussion.

 

Josef Richter, medlem av Ivoclar Vivadent Corporate Management och Chief Sales Officer lovade att dialogen med ledande experter ska fortsätta. Ett internationellt symposium ska hållas vartannat år, från och med nu. Varje gång i en ny europeisk ort.

Corporate_ManagementIV

Josef Richter, medlem av Ivoclar Vivadent Corporate Management och Chief Sales Officer (vänster) och Robert Ganley, CEO Ivoclar Vivadent välkomnade de ledande experterna till det internationella symposiet.

Foton: Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
Företagsnytt