Högre kvalitetskrav inom barn- och ungdomstandvården i Skåne

Aktuellt

Kvaliteten sätts i högsätet i ackrediteringsvillkoren när vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård införs 1 maj 2013 i Skåne. I de nya villkoren för vårdgivare som vill bedriva tandvård i Skåne förtydligas kvalitetskraven för barn- och ungdomstandvård.

I Region Skåne har man sedan 1999 haft ett fritt vårdsökande för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år. Nu införs ett vårdval för att förstärka valfriheten för samtliga barn och ungdomar i åldrarna 0-19 år. I och med införandet av ett vårdval kommer Region Skåne att fortsätta sitt arbete med att kvalitetshöja den vård som barn och ungdomar får i Skåne. Bland de kvalitetshöjande förändringar som ingår i det nya vårdvalet kan nämnas att alla barn och ungdomar ska återkommande upp till 19 års ålder undersökas av tandläkare. Ytterligare ett exempel på förbättringar är att alla vårdgivare anslutna till det kommande vårdvalet ska utföra en munhälsobedömning av alla barn i åldern 11-13 månader.

– Tandvårdsutskottet ser barns och ungdomars tandhälsa som en mycket viktig del av denna grupps totala hälsa. För att kunna bevara och förbättra tandhälsan är det viktigt att vi i vissa delar ökar tandläkarnas insatser. Ett exempel är att vi nu kravställer att en tandläkare ska utföra undersökningen i vissa åldrar, säger Anders Åkesson (MP), ordförande i tandvårdsutskottet.

Arbetet med att införa vårdvalet pågår för fullt. Region Skåne håller på att handlägga ansökningar från såväl privata som offentliga vårdgivare på den skånska tandvårdsmarknaden. Vårdvalet berör cirka 270 000 skånska barn och ungdomar.

 

Källa: Pressinformation Femklövern i Skåne (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet)

Taggar
Aktuellt