Hon följde kärleken till Sverige och blev tandläkare

UTBILDNING

Några år innan högskolestudier i Malmö kom Arezo Mawlayi till Sverige utan att kunna ett ord svenska. Kampen med språket var särskilt svår i början. För att komplettera sina språkstudier läste hon kvickt in gymnasienivå på Komvux, och efter avslutade studier med toppbetyg sökte hon till tandläkarutbildningen i Malmö.

Arezo Mawlayi, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola

Hon antogs till utbildningen höstterminen 2011. Med ett kort avbrott i studierna för en föräldraledighet avlägger hon på fredag den 9 juni äntligen sin tandläkarexamen.

Arezo menar att tack vare utbildningen och skolan har hon fått prata mycket svenska och förbättrat sig avsevärt.

Hur kom du först i kontakt med Malmö högskola?
Jag bestämde tidigt att läsa till tandläkare och Malmö högskola var det självklara valet, både när det gäller närhet, PBL pedagogiken och det goda anseende Odontologiska fakulteten har.

 

Arezo Mawlayi, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola

Vad har du för bakgrund inom akademin?
Jag hann aldrig påbörja en akademisk utbildning i mitt hemland. Så min akademiska resa började vid Malmö högskola.

Vad var dina första intryck av staden Malmö?
Jag kände väl till Malmö och har bott i Lund sedan jag kom till Sverige. Malmö är en trevlig stad med bra kommunikationer och utbudet av alla matställen kring skolan.

Vad var dina första intryck av Odontologiska fakulteten?
Bara positivt. Jag kände att man som ny student blev väl omhändertagen,
att allt var väl strukturerat och det var lätt att komma in i studietempo.

Finns det något särskilt du kommer minnas från din tid som student?
Alla möten med människor, studiekamrater, lärare, pedagoger, anställda i fakulteten och inte minst alla patienter.

Det är en beundransvärd resa du har gjort för att nå dit du är idag. Vad är framtidsplanerna?
Jag har haft ett mål och hållit fast vid det, har en familj som stöttat mig hela vägen. Nästa steg är att skaffa klinisk erfarenhet och sedan återvända till den akademiska världen för vidare utveckling inom material och estetik.

Text: Johan Portland

Källa: Malmö Högskola

Taggar
UTBILDNING