Hur viktiga är tänderna?

Radioprogram

Trycket var högt i radioprogrammet Karlavagnen den 2 januari när lyssnarna fick säga sitt om tandvården och dess ersättningssystem. Många berättade om hur dåliga och trasiga tänder påverkar hur man mår och hur man blir bemött av andra.

Förutom många lyssnare deltog professor Björn Klinge och bekräftade vad många lyssnare framfört när han talade om erfarenheter av att ha dåliga tänder (med hjälp av en protes) och om hur ett ett högkostnadsskydd skulle kunna hjälpa de mest behövande.

Valfråga?

En analys från Försäkringskassan visar att ekonomiskt starka grupper använder tandvårdsbidraget mer än de svagare. Kommer denna snedfördelning att driva på en förändring i ersättningssystemet? Är det kanske bäddat för att tandvården seglar upp som en av de viktiga frågorna inför höstens val?

Taggar
Radioprogram