In-vitro studie visar god noggrannhet för intraorala scanningsutrustningar

FORSKNING

Studien fokuserar på noggrannheten hos sex på marknaden tillgängliga intraorala scanners och mäter deras förmåga att exakt scanna av en singel molar distans in-vitro. Dessutom ges en kort översikt av de scanningsutrustningar som använts i studien.

Utgångspunkt för utvärderingen är tidigare studier som visat att många av de konventionella tandavtryck som skickas till dentallaboratorier är otillfredsställande på grund av brister såsom tomrum och bubblor vid kritiska områden i avtrycket. Dessutom kan distorsion och expansion av gips ytterligare minska exaktheten i den konventionella tillverkningsprocessen. Eftersom datorstödd design/datorstödd tillverkning (CAD/CAM) kräver digitala modeller, har intresset för intraorala digitala avtryck ökat.

Studien är författad av Gary D. Hack, DDS, Associate Professor, School of Dentistry, University of Maryland, Baltimore, Maryland och Sebastian B. M. Patzelt, DMD, Dr med dent is Associate Professor Center for Dental Medicine, Medical Center–University of Freiburg, Germany.

Sammanfattning

Inom ramen för studien, producerade alla de sex undersökta scanningsutrustningarna kliniskt acceptabla resultat i fråga om noggrannhet. De små observerade skillnaderna kan bero på tekniska aspekter på respektive utrustning. Vidare kan ytterligare avvikelser förekomma i den orala miljön på grund av saliv, blod och patientrörelser.

Läs hela studien >>

Källa: ADA Professional Product Review – PPR, 2015, volym 10, nr 4

 

Taggar
FORSKNING