Inbjudan till seminarium om tandteknik

Aktuellt

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

 

Tycker du att det är svårt att tolka hur det medicintekniska regelverket styr tillverkningen av tandtekniska arbeten? Det medicintekniska regelverket är generellt skrivet av den enkla anledningen att tandvårdens produkter bara utgör en bråkdel av de produkter som regleras i regelverket.

I en ny vägledning hjälper Läkemedelsverket dig att tolka regelverket för tillverkning av tandtekniska arbeten. Seminariet vänder sig till både till tandtekniker (tillverkare av specialanpassade produkter) och tandläkare som behöver mer kunskap om det medicintekniska regelverket och den nya vägledningen.

Dag: fredag 14 oktober 2011
Tid: 09.30-16.00
Plats: Läkemedelsverket, Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Kaffe och lunch ingår, ingen deltagaravgift.

 

Vid seminariet går vi igenom vägledningen som omfattar:

  • Ansvarsfördelningen mellan vårdgivare och tandtekniska laboratorier
  • Regelverket och definitioner
  • Vilka krav som finns på tillverkningsprocessen – från anvisning till arkivering
  • Vilka dokument måste de tandtekniska laboratorierna och vårdgivarna spara?
  • Avvikelsehantering – vad ska rapporteras och hur ska avvikelser följas upp?
  • Vad är standarder och hur kan de användas vid upphandling?
  • Import av tandtekniska arbeten
  • Egenkontroll – hur kan den göras?

Vägledningen har tagits fram i ett projekt hos Läkemedelsverket i samarbete med Socialstyrelsen och där branschföreträdare har bidragit med synpunkter.

Projektdeltagarna kommer att vara på plats för att svara på frågor.

Målgrupp är alla som på olika sätt är yrkesmässigt inblandade i tandtekniska arbeten, till exempel tandläkare, tandvårdpersonal, tandtekniker, beställare av tandtekniska tjänster, tillverkare och myndigheter.

Bakgrund

Läkemedelsverkets marknadskontroller och inspektioner av tandtekniska laboratorier i Sverige har visat att kunskapen om regelverkets krav i de flesta fallen är bristfällig och att det finns behov av att klargöra ansvarsfördelning mellan tandläkaren och det tandtekniska laboratoriet. Alltför ofta leder detta till dålig dokumentation. Patienter får bristfällig information vilka material som man fått i munnen och därmed försvåras möjligheten att förebygga och följa upp allergiproblem.

En viktig orsak, kanske den viktigaste, till bristerna torde vara att det medicintekniska regelverket riktar sig till alla tillverkare av specialanpassade produkter och upplevs som svårt att överföra till det tandtekniska området. Detta har framförts både från tandtekniker och från tandläkare. Avsikten med denna vägledning är att ”översätta” regelverket till den odontologiska verkligheten, klargöra ansvarsförhållanden och därigenom öka patientsäkerheten. Vidare diskuteras rutinerna för upphandling av tandtekniska tjänster i perspektiv av en strävan att såväl vårdens krav, upphandlingskraven och kraven i det medicintekniska regelverket uppfylls.

Välkommen! Anmäl dig här ››

Sista anmälningsdag: 22 september 2011.

Läkemedelsverket

Taggar
Aktuellt