Införandet av nya IT-system leder till anmälan enligt lex Maria

Incident

I juni 2019 införde Folktandvården Skåne ett nytt digitalt journalsystem inklusive verktyg för riskbedömning av munhälsoprofil och en ny version av nuvarande röntgensystem. Införandet har varit omgärdat av såväl instabil IT-driftmiljö för de olika systemen som brister i överföringen av data från det gamla till det nya systemet. Folktandvården Skåne utreder nu omfattningen av problemen och gör en lex Maria-anmälan avseende införandeprocessen.

– Patientsäkerhet är högst prioriterat i allt vi gör och vi tar därför problemen med de nya systemen på största allvar och utreder omfattningen, säger Henrik Jansson, forsknings-och utvecklingschef på Folktandvården Skåne.

Folktandvården Skåne har påbörjat utredningen samt systematiskt vidtagit en rad åtgärder tillsammans med systemleverantörer och Region Skåne.

– Planeringen av införandet av de nya systemen har pågått under lång tid och har involverat alla yrkeskategorier. Under våren pilottestades systemen och den 17 juni gjordes omläggning till samtliga kliniker inom Folktandvården Skåne, säger Magnus Laursen, Folktandvården Skånes IT-chef.

Bakgrunden till byte av journalsystem är att avtalstiden för det tidigare systemet löper ut under hösten 2019. Därmed genomförde Folktandvården Skåne en upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Det avtalade systemet vann genom att det fick bäst sammanvägt resultat i upphandlingen avseende mervärde, kvalitet, utvecklingsplan och pris.

– Att införa nya IT-system i vården är komplext och också nödvändigt. Komplexiteten innefattar såväl systemen som den IT-miljö de förs in i. Målsättningen med förändringarna är att långsiktigt möta framtidens möjligheter till digitalisering för att kunna utveckla verksamheten, berättar Magnus.

Källa: Folktandvården Skåne

Taggar
Incident