”Innovation sitter i generna hos en entreprenör”

Företagsnytt

Det säger Lena Åberg, tandläkare och VD för Street Dent som är ett nybildat innovativt bolag med målet att förbättra och utveckla dentalprodukter i förbrukningssegmentet, främst premiumprodukter med hög kvalitet och ökad hållbarhet, produkter präglade av ett starkt miljötänk.

– Det hela började med en diskussion mellan mig och min tvillingbror Lars, som tidigare ägt ett plastföretag, berättar Lena Åberg. Vi är uppvuxna i Småland i en företagsfamilj, så entreprenörskapet med innovation i fokus är naturligt för oss.

Enkla produkter glömdes bort
Under mina år som praktiserande tandläkare såg jag hur fokus på tandvårdsprodukter flyttades från förbrukningsartiklar till mera tekniskt avancerade produkter och system. Jag tyckte helt enkelt att industrin glömt bort enklare förbrukningsartiklar, av vilka många var förlegade.

– Våra diskussioner konkretiserades successivt. För att få teknisk kompetens inom teknisk utveckling knöts Ulf Sundström till Street Dent. – Därmed hade vi en bred och stabil kunskapsplattform inom tandvård, plastindustri och teknisk utveckling att stå på – och Street Dent AB var moget att bildas. Tillverkningen sker i Småland.

Röntgenhållare
Företagets mest omtyckta produkt inom familjen Flexray är röntgenhållaren med siktskaft till sensorer.

– Den roterbara röntgenhållaren medför att det enkelt går att ta både liggande och stående undersökningsbilder. Därefter kommer apikalröntgenhållaren. Den möjliggör att alla apikalabilder kan tas med en enda hållare.
– Möjligheten att ta olika typer av bilder med en och samma röntgenhållare är det som användaren prioriterar, liksom kvaliteten.

Funktion och design hand i hand
Funktionen är mycket viktig för Street Dent. Den ligger till grund för framtagningen av produkter.
– Vi vill utveckla produkter som främst resulterar i något positivt för såväl tandvården som patienten. Ökad bekvämlighet, bättre diagnostisering men också enklare hantering och tidsbesparing för tandläkaren eller operatören. Produkternas färgkodning möjliggör enkel och snabb identifiering för användaren, något som effektiviserar arbetet. Tandvårdsprodukter av den är typen måste tillverkas av godkända material för användning i munhålan. Produkterna ska klara av att steriliseras i 134 grader.
– Alla vill vi av naturliga skäl omge oss med produkter som tilltalar ögat.
Street Dent har bl.a. satsat på snygga startkitsförpackningar utformade som smyckeskrin. Det ger ett gott helhetsintryck och signalerar kvalitet.

Hemmamarknaden dominerar. Än så länge …
Nästan samtliga dentaldepåer säljer våra produkter i Sverige, fortsätter Lena Åberg.
– Street Dent samarbetar också med en exportsäljare som har ett stort kontaktnät och vi ser därför mycket ljust på framtiden vad gäller olika exportmarknader.
– Själv arbetar jag främst med den svenska marknaden.. Vi är ofta med på olika mässor i samarbete med  våra återförsäljare. På mässorna har vi alltid kampanjerbjudanen.
– Att göra kundbesök är trevligt. Då får man möjlighet att personligen demonstrera produkterna och ge utbildning i hur de bäst ska användas.
På vår hemsida streetdent.com finns samtliga produkter och användarmanualer på svenska, engelska, norska och danska. Se filmer om Flexray och Flexdry >>

Framtiden
Street Dent utvecklar nya röntgenhållare i takt med att nya modeller av sensorer kommer ut på marknaden. Ett annat utvecklingsprojekt är dentalsugen Flexdry.
– Vi arbetar ständigt med nyheter som i sinom tid kommer att lanseras. Ambitionen att tänka nytt, att utveckla, förenkla och förbättra är en ständigt pågående process hos en entreprenör.

 

Prova gratis

Mejla till info@streetdent.com. För Flexray, uppge märke av sensor eller bildplatta samt adress uppgifter, så skickas prover inom några dagar.

 

Källa: Street Dent

”Innovation kommer av latinets innovare, att förnya. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess.”

Källa: Wikipedia

Taggar
Företagsnytt