Ivoclar Digital – samlad digital expertis

Företagsnytt

Ivoclar Digital är namnet på Ivoclar Vivadents nya varumärke med tydligt fokus på den digitala marknaden. Där får tandläkare och tandtekniker en professionell partner genom hela den digitala processkedjan. Konceptet bakom det nya varumärket kommer att presenteras på IDS 2017.

Med över tio års framgångsrik erfarenhet av IPS e.max har Ivoclar Vivadent avsevärt breddat sitt kunnande inom produktionen av material för digitalt framställda estetiska dentala restaurationer. Över 100 miljoner restaurationer är gjorda i IPS e.max till dags dato, vilket gör det till världens mest använda CAD/CAM-material. Den kliniska pålitligheten hos materialet har bevisats gång på gång.

Den här mångåriga erfarenheten inom företaget kommer att integreras i den digitala tillverkningskedjan och marknadsföras under det nya varumärket Ivoclar Digital. Särskild tyngd kommer att läggas vid att säkerställa enkla och lättförståeliga processer vid materialval, design och produktion av restaurationer. Dessutom kommer produktområdet att omfatta ett brett utbud av tjänster för tandläkare och tandtekniker.

Ivoclar Digital kommer att presenteras på IDS 2017. Den internationella dentalmässan äger rum i Köln, Tyskland, 21-25 mars 2017. Mer information om det banbrytande varumärket för dentala laboratorier och praktiker kan erhållas i hall 11.3. i monter A20-D39. Preliminär information finns redan tillgänglig på www.ivoclardigital.com

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
Företagsnytt