Ivoclar Vivadent och Nobel Biocare i samarbete

Företagsnytt

Liechtensteinbaserade Dentalmaterialföretaget Ivoclar Vivadent har startat ett samarbete med Nobel Biocare som riktar sig mot tandläkare som arbetar inom estetisk restauration och protetiska system.

Samarbetet går ut på att de båda företagen erbjuder tandläkare keramiska material och akrylmaterial. Därmed utökar Nobel Biocare sin portfölj av protetiska material med nya produkter, lösningar och material.

Ivoclar Vivadent kommer att förse Nobel Biocare med ett nyutvecklat akrylmaterial för temporära kronor och broar. Kombinationen av det nya akrylmaterialet och NobelProceras senaste CAD/CAM teknologi skapar hållbara protetiska ersättningar med utmärkt ytfinish och passform. Det nya temporära systemet kommer att introduceras på marknaden mars/april 2010.

Ivoclar Vivadent kommer även att tillhandahålla IPS e.max CAD- litiumdisilikat-keramer för fräsning av helanatomiska kronor. IPS e.max- keramer används till permanenta restaurationer på naturliga tänder och implantat. Nobel Biocare kommer att lansera den nya serien av IPS e.max-produkter i mitten av 2010.

Därutöver erbjuder Ivoclar Vivadent ett utbud av keramiska fasadmaterial. De två bolagen har tillsammans utvecklat en certifieringsprocess som säkerställer kvaliteten på den färdiga restaurationen. Både keramer och kompositer som ingår i fasadframställningen är helt kompatibla med NobelProceras produkter och material.

Samarbetet innefattar framställning av nya material, utbildning och gemensamma marknadsaktiviteter. Nobel Biocare kommer att rekommendera användandet av fasadmaterial i kombination med NobelProcera produkter. Därutöver kommer NobelProcera-kunder att få tillgång till Ivoclar Vivadents portfölj av proteständer genom den nya NobelProcera CAD-mjukvaran. Båda bolagen kommer att erbjuda skräddarsydda utbildningsprogram inom relevanta områden. Ivoclar Vivadent och Nobel Biocare ska även samarbeta i kliniska undersökningar och studier.

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
Företagsnytt