Jan Lindhe hedras för insatser inom Osseointegration

utmärkelse

Professor Jan Lindhe har utsetts till den 12:e vinnaren av Nobel Biocare Brånemark Osseointegration Award. För urvalet av kandidater till priset svarar medlemmar inom Academy of Osseointegration.

Utmärkelsen delas ut för att hedra en individs påverkan på och ledarskap inom implantattandvård i något eller fler av de tre områden som Osseointegration Foundation’s Titanium Society önskar premiera: forskning, utbildning eller välgörenhet. 

Vid prisceremonin på Göteborgs Universitet den 18 februari fick Jan Lindhe frågan om vad osseointegration har betytt för tandvården:

”Mycket, inte minst när andra behandlingar inte räcker till”, var hans svar.

Professor Jan Lindhe i samband med prisceremonin på Göteborgs universitet framför statyn av Per-Ingvar Brånemark.

Tidigare mottagare av utmärkelsen Nobel Biocare Brånemark Osseointegration Award är:

2018 – Kenji Higuchi, DDS, MDSc, PhD
2017 – Steven Eckert, DDS, MS
2016 ‒ Ole Jensen, DMD
2015 ‒ Stephen M. Parel, DDS
2014 ‒ Prof. Tomas Albrektsson
2013 ‒ Daniel Buser, DDS, DMD
2012 ‒ Ulf Lekholm, DDS
2011 ‒ Daniel VanSteenberge, MD, PhD
2010 – George A. Zarb, BChD, DDS, MS
2009 ‒ William R. Laney, DMD, MS
2008 ‒ Per-Ingvar Brånemark, MD, PhD

Utmärkelsen har gjorts möjlig genom bidrag från Nobel Biocare.

Källa: Dental24

 

 

Taggar
utmärkelse