Jens Ove Andreasen prisad föreläsare på riksstämman

Mässnytt / Riksstämman

Jens Ove Andreasen (Köpenhamn) tilldelas Svenska Tandläkare-Sällskapets International Prize på 100.000 kronor för utomordentliga studier inom traumatologin. Han har under hela sin yrkesverksamma tid engagerat sig i traumatologin i både klinik och forskning och bidragit till att en hel generations tandläkare har fått kunskaper för att på bästa sätt behandla patienter som råkar ut för trauma.

 

Priset delas ut på invigningen av Odontologisk Riksstämma & Swedental 2012. Invigningen hålls torsdagen den 15 november kl 10-12 i Kongresshallen på Svenska mässan.

Jens Ove Andreasen är också föreläsare på Riksstämmans huvudsymposium ”Dentala trauman – Evidensbaserad behandling för optimalt behandlingsresultat” fredagen den 16 november kl 9.00-10.30.

 

Läs också: Dental 24: Traumaguiden – fri och uppdaterad vägledning på nätet