Käkkirurgin i Skåne samordnas

Aktuellt

Vårdproduktionsutskottet ska den 3 mars fatta beslut om att samordna käkkirurgin i Skåne under Skånes Universitetssjukhus, SUS. Förändringen är organisatorisk och verksamhet kommer även fortsättningsvis att bedrivas på SUS samt på Centralsjukhuset i Kristianstad och på Helsingborgs lasarett.

 

Ärendet har beretts av en arbetsgrupp som har haft uppgiften att finna lösningar för att utveckla den skånska käkkirurgin.

En samordnad käkkirurgisk verksamhet ska ge bättre förutsättningar att driva vetenskaplig utveckling, utveckla samarbeten med närliggande specialiteter och för en långsiktig kompetensförsörjning. En samordnad verksamhet säkerställer också likartad vårdkvalitet i hela Skåne.

– Förslaget kommer från den arbetsgrupp som har haft till uppgift att utveckla käkkirurgin. Vi kommer att fatta beslutet för att säkra fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården och för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på samma sjukhus som i dag, säger vårdproduktionsutskottets ordförande Stefan Lamme (M).

Samordningen är ett led i fortsatt utveckling av den högspecialiserade oralkirurgiska specialisttandvården i Skåne. Genom ökad samordning skapas bättre förutsättningar för att utveckla effektiva patientprocesser, underlätta samverkan med övriga aktörer inom tand- och sjukvård samt fungera som konsulter åt allmäntandläkare, övriga odontologiska och medicinska specialiteter.

Med samordningen säkerställs också en likvärdig vårdkvalitet och specialiteten får bättre möjligheter till en långsiktig kompetensförsörjning. Dessutom innebär en samordnad verksamhet möjligheter till ett bättre resursutnyttjande och en gemensam syn när det gäller debitering och debiteringsrutiner för att säkerställa en likvärdig kostnad för patienter i hela Skåne.

 

Källa: Pressmedelande Femklövern i Skåne

Taggar
Aktuellt