Kampen mot antibiotikaresistens på rätt väg

Aktuellt

Dental24: Som ett led i att minska förskrivningen av antibiotika har Sverige satt upp ett långsiktigt mål att förskrivningen ska ner under 250 recept per 1000 invånare och år. Se listan över försäljning av antibiotika i hela riket och län för län de senaste fyra åren.

 

Se hela listan >>

 

Minskning för tredje året i rad

Den 30 september 2014 avslutades denna satsning som regeringen och SKL har drivit tillsammans de fyra senaste åren. Resultatet är positivt och visar att alla län i landet för tredje året i rad har lyckats minska antibiotikaförskrivningen.

 

Västerbottens län nära 250-målet

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten1 ligger Västerbotten i topp medan bl a Stockholms och Skånes län har lång väg kvar till målet på 250 recept per 1000 invånare och år.

 

Län Antal recept per 1000 invånare och år
Stockholm 356
Skåne 351
Riksgenomsnitt 325
Västra Götaland 320
Västerbotten 261

 

 

Källa 1): Patientsäkerhetssatsning 2014, Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept >>

 

 

Taggar
Aktuellt