Kan hantverk och digitalteknik förenas?

SYMPOSIUM

2018 års upplaga av Ivoclar Vivadents internationella expertsymposium ”The Quality of Esthetics” hölls i Rom 15-16 juni. Under dessa dagar diskuterades ämnet ”Advanced digital and esthetic dentistry” och deltagarna fick ta del av det allra senaste.

”The Quality of Esthetics”: Referat från det 4:e internationella expertsymposiet i Rom med Ivoclar Vivadent som värd

I och med expansionen av den digitala tekniken, ökar kraven på att hitta lösningar. Mot denna bakgrund betonade Robert Ganley, CEO för Ivoclar Vivadent AG, vikten av att bygga upp en plattform där tandläkare får möjlighet att diskutera sina åsikter och utbyta erfarenheter.

Framstående föreläsare inom forskning, praktiskt dentalt arbete och dentalteknik gav deltagarna inblick i arbetet med analog- och digitalteknik, med målet att skapa högkvalitativa resultat.

Ett nytt sätt att arbeta

Föreläsarna såg fördelar med flera av de digitala arbetsstegen, från avtryckstagning, analys- och mätmetoder, till planering och bearbetning av nya material. De visade hur samarbete på lika villkor och ett exakt arbetsprotokoll banar väg för framgång.

Här spelar även god kunskap om kapaciteten på hårdvara och mjukvara, samt material, roll. Flera exempel och fallrapporter har tydligt visat att tandläkare och tandtekniker fortfarande bestämmer mål och planerar väg, det är endast arbetsverktygen som ändras.

Deltagarna fick se hur varje föreläsare, utifrån sin kunskap, synsätt och hantverksskicklighet, hanterade patientfallen och skapade enastående restaurationslösningar. Även digital avtagbar protetik presenterades.

Framstående föreläsare från sju länder

Under symposiet föreläste internationellt välrenommerade experter, ofta tillsammans i grupp: Dr. Victor Clavijo (Brasilien), Priv.-Doz. Dr. Arndt Happe, Dr. Andreas Kurbad (Tyskland), Prof. Dr. Stefen Koubi (Frankrike), Prof. Dr. Nitzan Bichacho, Dr. Mirela Feraru (Israel), Dr. Alessio Casucci, Dr. Francesco Mintrone, Dr. Gianfranco Politano, Dr. Pietro Venezia (Italien) samt tandteknikerna Murilo Calgaro (Brasilien), Oliver Brix (Tyskland), Alessandro Ielasi, Pasquale Lacasella, Stefan Strigl (Italien), Ztm. Vincent Fehmer, Dominique Vinci (Schweiz) och Hilal Kuday (Turkiet).

Först Rom – och sedan Paris

De 1000 deltagare som deltog i det 4:e expertsymposiet fick mycket inspiration och uppmuntran till sitt dagliga arbete. Under kvällen fortsatte deltagarna att mingla på galan ”Ivoclar and Friends”, med Roms hav av hustak och Vatikanen som spektakulär kuliss. En app, specifikt framtagen för detta event, underlättade kommunikationen under kongressen. Nästa internationella symposium har tillkännagivits: 2020 står Ivoclar Vivadent som värd i Paris.

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
SYMPOSIUM