Kejsarinnans nya kläder – Tandläkarhögskolan i Jönköping?

insändare/debatt

Mina tankar om att tandvårdsledningen saknar visioner för en god tandvård har förstärks ytterligare. Ekonomi och personliga fjädrar i hatten verkar styra målet med en ny högskola inom tandvården.

Mina tankar bygger på att det är ett kraftigt underskott av tandläkare i regionen och att det slutat många tandläkare i mitt område under bara detta år. Det är framförallt tandläkare som enbart stannar några år och som tröttnat på att styras in i en fålla med krav och brist på delaktighet i beslut. Tjänsterna fylls delvis ut av pensionerade tandläkare, som extraknäcker så mycket det behagar dem. De är dock inte heller långvariga i tjänsten beroende på deras ålder. Kontinuiteten blir bruten. Vad finns då kvar av förutsättningar att utveckla de befintliga och de nyss färdiga kandidaterna på klinikerna med? Ska de handledas av de yngre tandläkarna med 2-5 års erfarenhet eller av en pensionär som jobbar 1-2 dagar i veckan? De med några års erfarenhet har också stort behov av en äldre och erfaren kollega. Hur trygg är då kandidaterna under övriga 20-30 timmar utan handledning?

Jag befarar att resultatet blir detsamma som av den tandsköterskeutbildning region Jönköpings Län har. Tandsköterskor studerar på distans med teori under hela sin utbildning på 3 terminer utan att mötas fysiskt. Studenterna kan inte jämföra sina införskaffade kunskaper. De ska kunna införskaffa allt praktiskt via handledning på klinikerna. På klinikerna generellt föreligger stor stress på ordinarie personal, beroende på att patienttrycket är enormt med akutbesök och krav på att klara av vårdköerna trots underbemanning. Handledningen, på de kliniker jag varit på, är av mycket skiftande kvalitet.
Blir det likadant med tandläkarutbildningen? Kvalitet eller kvantitet, det är frågan?
I mina försök att få kontakt med tandvårdsledningen angående både stora och små kvalitetsbrister är intresset obefintligt. Ledningen är mitt uppe i budgetarbetet. Pengar går före kvalitet och patientsäkerhet! Hur kommer intresset för kvaliteten på tandläkarutbildningen att vara från deras sida?

Vad förväntar sig tandvårdsledningen att en högskola i Jönköping leder till? Är det ekonomi, ära eller att fylla tomma tandläkarplatser ute på fältet med bristfälliga kvalitetskrav? Vad ställer en eventuell Högskola för kvalitetskrav på tandvården och tandvårdsledningen?
Kan en ny högskola påverka tandvårdsledningens förlegade drill, fill and bill-motto? (=borra, fyll och ha en faktura klar i bakfickan).

Det kan ju vara bra med praktik ute på fältet, men då måste det finnas personal som kan ta hand om dem. Ett stort ansvar vilar på dessa personer/kliniker. I dagsläget med stor personalbrist och bristande kunskaper på olika kliniker blir utbildningen inte kvalitetssäkrad eller jämlik.

Vad anser politikerna om denna resurs- och kvalitetsbrist? Hur ser man på regionens rykte?

Per Toss
AB Tänk Tandvård
Pensionerad tandläkare