Kollegialt möte och hyllning

Aktuellt

AKTUELLT: Under sedvanlig ceremoni och vårmöte i Tandteknikergillet Göteborg (TTGG) på Villa Odinslund i Örgryte hyllades nyligen tandtekniker och gillespresident, Ingemar Galeus (SML) med en ukulele inför sin 70-årsdag av övriga bröder i sällskapet.

DSCN18932Tandteknikertrio på ukulele.
Från vänster Rune Rosenqvist, Lennart Mårtensson och jubilaren Ingemar Galeus.

Tandteknikergillet bestående av trettio erfarna tandtekniker har sedan 1949 träffats i Göteborg under traditionsenliga och högtidliga former. De utbyter erfarenheter och diskuterar framförallt tandteknikeryrket och Tandteknikergillets utveckling samt minns tidigare tandteknikerbröder.

Stor enighet rådde kring den intensiva utvecklingen av tandtekniken och betydelsen av god dialog med uppdragsgivare/beställare, framförallt tandläkarna.

Rapport från såväl föregående och tidigare möten för 50 år sedan lästes upp och en ny broder, tandtekniker Gunnar Bagge (Dentsply Implants), valdes in i gemenskapen, varpå en välkomponerad middag serverades. i goda vänners lag.

Undertecknad ber att få tacka för att jag fick gästa detta trevliga möte.

 

/Per Ahlberg

Taggar
Aktuellt