Kombination bästa behandlingen mot dålig andedräkt

Avhandling

Patienter med dålig andedräkt kan drabbas av både sociala och psykologiska besvär. Enligt doktorand Seida Erovic Ademovski vid Högskolan i Kristianstad behövs såväl tandhygienistens behandling som munskölj för att råda bot på de illaluktande gaser som kommer ur munhålan på dessa patienter.

– Dålig andedräkt är ett stort problem som många lider av, och samtidigt ett känsligt ämne, konstaterar Seida Erovic Ademovski, universitetsadjunkt i oral hälsa vid Högskolan Kristianstad.

– Att märka hur personen man pratar med vänder sig bort eller drar sig undan kan ge nedstämdhet, försämrad självkänsla och sämre livskvalitet. Många lider i tysthet, men en del söker sig till tandläkare eller tandhygienist för att få hjälp.

Det är inte säkert att den självupplevda lukten stämmer överens med vad utomstående känner. Med hjälp av tekniken kan Seida Erovic-Ademovski mäta innehållet i gaserna från patientens munhåla. Foto: Creative Commons/Högskolan Kristianstad

Dålig munhygien, tungbeläggningar och inflammerat tandkött beskrivs i avhandlingen som de främsta förklaringarna till dålig andedräkt.

Fyra studier, med totalt 139 patienter, ligger till grund för Seida Erovic Ademovski avhandling ”Treatment of intra-oral halitotis”. Ademovski har undersökt hur bra metoderna fungerar och om någon särskild kombination är mer effektiv.

I en delstudie med tandlossningspatienter, med dålig andedräkt, var det endast elva av 68 vuxna undersökta personer som blev helt hjälpta av tandhygienisters behandling. För att bli av med lukten behövde de komplettera med framför allt munsköljning.

– Gaserna reducerades, men de hade fortfarande höga värden. Upp till 90 procent av gaserna reducerades med hjälp sköljvätskan. Tungskrapan hade viss effekt, men ingen tilläggseffekt i kombination med munsköljmedel innehållande zinkjoner och klorhexidin, säger hon.

I en delstudie med tandlossningspatienter, med dålig andedräkt, var det endast elva av 68 vuxna undersökta personer som blev helt hjälpta av tandhygienisters behandling. För att bli av med lukten behövde de komplettera med framför allt munsköljning, säger Seida Erovic Ademovski.

 

STUDIEUPPLÄGG

I studien har såväl subjektiva som objektiva metoder använts för att undersöka andedräkten bland studiens patienter. Den subjektiva metoden innebär att  Seida Erovic Ademovski har luktat på patientens utandningsluft och bedömt styrkan av dålig andedräkt enligt en skala. Den objektiva metoden innebär att man tagit hjälp av sulfidmätare samt en så kallad portabel gaskromatograf.

Ladda ner avhandlingen: Treatment of intra-oral halitosis

 

Källa: Högskolan Kristianstad

Taggar
Avhandling