Konsensusrapport om peri-implantit försöker skilja fakta från fiktion

Rapport

Peri-implantit är ett kontroversiellt ämne inom tandvården, med en pågående debatt om huruvida det ska klassas som en sjukdom eller en komplikation på grund av en främmande kropp i munhålan. I en ny konsensusrapport ledd av professor Tomas Albrektsson presenteras resultatet från ett möte om peri-implantit i Rom.

Läs mer om de 10 slutsatser man kom fram till i rapporten här

Referens: Albrektsson T, Canullo L, Cochran D and De Bruyn H.“Peri-Implantitis”: A Complication of a Foreign Body or a Man-Made “Disease”. Facts and Fiction. Clinical Implant Dentistry and Related Research. doi: 10.1111/cid.12427.  Online Version: May 2016.

Abstraktet kan läsas på Wiley online library här.

 

Källa: Nobel Biocare

 

Taggar
Rapport