Kritik mot tandvårdsutbildningar

Aktuellt

Utbildning: Två av landets tandläkarutbildningar får underkänt av Universitetskanslersämbetet. Det är tandläkarutbildningarna vid Karolinska institutet och Malmö högskola som får omdömet ”bristande kvalitet”. Ytterligare nio utbildningar till tandhygienist och tandtekniker samt kandidat- och magisterutbildningar i odontologi får också kritik. Läs kritiken här!

Det innebär att elva av totalt 26 utbildningar på området kritiseras. Bristerna handlar i flera fall om att studenterna saknar kunskap om produkter som används inom tandvården.

Läs hela rapporten per utbildning och skola ››

 

Källa: TT/Universitetskanslersämbetet

Taggar
Aktuellt