Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 9

PROTETIK

Den nionde estetiska komponenten handlar om hur tandköttet och läpparna påverkar leendet. Låt oss först titta på tandköttets utformning och hur det formas runt varje framtand i överkäken.

Tandköttets utformning och estetik

Observera att höjden på tandköttskanten på centralerna har samma höjd (vitt streck), med en svag uppåtgående kurva distalt, precis som vi såg med den långa axeln och ”S”-kurvan.

Vävnadens höjd och papillans längd

På lateralerna är tandköttskanten lägre. På kusparna är den gingivala höjden högre än på centralerna, och fullbordar kurvan för ett naturlig leende.

En annan aspekt av tandköttets utformning är längden på papillerna mellan tänderna. Som du ser i Figur 2, är den centrala papillan den längsta. Mellan centralen och lateralen är den något kortare, och mellan lateralen och kuspen är den ännu kortare, vilket också förstärker leendets uppåtgående kurva.

Vävnadshöjder, papillans och incisalernas längder samt gränsen mot underläppen bestämmer leendelinjen

Tandköttskantens höjd

Liksom tidigare, med alla sex framtänderna i denna komposition, varierar ljuset och skapar vad som kan uppfattas som ett mjukare, finare leende.

 

Har du missat eller vill repetera tidigare delar?

Del 1: Längsaxeln (The Long Axis) ››

Del 2: Glanslinjen (Vertical Transitional Line Angles) ››

Del 3: Primärplanen (Primary Planes) ››

Del 4: Utvecklingsfårorna och loberna (Developmental Grooves and the Lobes) ››

Del 5: De nio rotationsaxlarna för att kunna avgöra tändernas position ››

Del 6: De tre estetiska kompositionerna ››

Del 7: Stark estetisk komposition ››

Del 8: Mjuk estetisk komposition ››

Denna artikelserie är framtagen i samarbete med Bodel Sjöholm, Tandtekniker med estetisk inriktning, och Hannah Sjöholm, PTC-utbildare, som guidar dig kring de viktigaste grunderna för att komma närmare ett naturligt leende.

Publicerat på Dental24 med tillstånd av PTC.

© 2009 Productivity Training Corporation. All rights reserved.

För information om de olika utbildningsprogrammen:

PTC USA
360 Cochrane Circle
Morgan Hill, CA 95037
Telefon: (408) 776-0433
Fax: (408) 776-0145

http://www.ptcdental.com

Taggar
PROTETIK