Kurs och studieresa till Nya Zeeland nyår 2017-2018: Personlighet, Hälsa och utveckling

UTBILDNING

När jag intervjuar Tore Sahlin på Curomed om studieresan till Nya Zeeland berättar han om den numera världsberömda Dunedinstudien som ingår i kursprogrammet. Över 40 års forskning har givit många häpnadsväckande resultat och visar bland annat personlighetens oerhörda betydelse för hälsa och utveckling. Man har bland annat följt kariesutveckling och insjuknade i parodontal sjukdom.

Forskarna bakom Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study har publicerat över 1200 forskningsrapporter i välrenommerade tidskrifter, varav många i samarbete med forskare på Tandläkarhögskolan i Dunedin. Studien har stor betydelse för både medicin och odontologi.

 

Personligheten grundläggs i barndomen

En viktig lärdom från studien är att goda vanor måste etableras tidigt i livet, redan i 2-3 årsåldern. Det är i barndomen som personligheten grundläggs. Barndomen blir som ett genrep för det kommande vuxenlivet. I barndomen ska barnet lära sig hur världen fungerar, utveckla färdigheter och lära sig att hantera motgångar och problem. Enligt en av forskarna i studien, Terrie Moffit, är vad som hänt i barndomen en prediktor för vad som kommer att hända i vuxen ålder. Ett exempel är att sent tal ofta ger upphov till problem senare i livet och kan vara ett tecken på utvecklingsstörning. Speciellt hos pojkar föreligger en ökad risk för misslyckanden i skolan. Just misslyckanden i skolan finns ofta i bakgrunden hos kriminella och hos dem har talet ofta utvecklats sent.

Självkontroll kan tränas upp

Forskaren Terrie Moffit menar att intelligens inte är så viktigt medan förmågan till självkontroll är avgörande. De barn som hade god självkontroll som 3-5 åringar klarade sig bra senare i livet. De med dålig självkontroll klarade sig dåligt. Ekonomin blev sämre, hälsan blev sämre, de hade mer fetma och mer droganvändning.

Forskarna menar dock att detta inte är något statiskt, det går att träna upp självkontrollen. Bestämda och konsekventa regler har stor betydelse redan från 2-3 års ålder och är viktigt hela tiden inte minst i skolundervisningen. En bra, balanserad barndom med mycket kärlek är oerhört viktigt. De tidiga barnaåren är helt avgörande och därför är det också viktigt med tidig och adekvat intervenering när det behövs.

Nisse Simonsson och Tore Sahlin föreläsare

Dunedinstudiens rön är en viktig del av kursen där även läkaren Nisse Simonsson, populär föreläsare och författare medverkar. Nisse kommer i april ut med sin senaste bok – Lev frisk längre – som kommer att ingå i kurslitteraturen. Han har tidigare skrivit flera böcker om hjärnan och då hjärnforskningen och utvecklingen på kostområdet även ligger Tore Sahlin varmt om hjärtat så kommer de senaste rönen om den plastiska hjärnan där ständigt lärande är en viktig friskfaktor att ingå i kursen. Givetvis kommer de senaste rönen om kost och hälsa också att behandlas.

Turistdestination i ropet

Nya Zeeland är också ett mycket intressant land för svenskar eftersom man tidigt etablerade ett välfärdssystem som mycket liknar det svenska. På bara några år har Nya Zeeland också blivit en otroligt populär turistdestination med flyg och hotell som är nästan fullbokade ett år i förväg.

När jag tidigare i veckan talade med Tore Sahlin uppmanade han alla som är intresserade att snarast anmäla sig för att kunna säkerställa de platser som behövs.

Kursprogram och anmälan: http://curomed.se/kurser/kurser.shtml

Varierad kultur och omväxlande natur

Nya Zeeland erbjuder också mycket varierande upplevelser från den subtropiska Nordön med sin Maorikultur och varma källor till den spännande Sydön med fjordar och fjäll, vingårdar, gamla guldgrävarstäder och garvade fårfarmare med 100.000 får.

 

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

Taggar
UTBILDNING