Lägesrapport från Tandläkare Utan Gränser (TLUG)

VÄLGÖRENHET

Det går inte att skriva något utan att nämna hur annorlunda det senaste året har varit. Omställningen har varit stor och har krävt att alla våra projekt fått skjutas upp tills läget är mer stabilt. Under tiden har vi fokuserat på att stärka projektuppbyggnaden och genom regelbunden kontakt stötta lokal personal i våra projektländer.

Under början på 2020 hann två volontärgrupper åka ut, den ena till Zimbabwe och den andra till Filippinerna, där det senare projektet fick avbrytas efter halva insatsen, då hela landet stängdes ner pga. Corona-pandemin. Utvärderingen som hann genomföras visade på renare tänder och friskare tandkött som i sin tur indikerar på en förbättrad tandhälsa bland de barn som ingår i projektet.

I samtliga av våra projektländer har skolorna initialt varit helt nedstängda men har med tiden öppnat upp för undervisning, även om förhållanden inte är exakt samma som innan. Därför har vår insats och hjälp varit extra viktig och vi har fokuserat på att ge lärarna och barnen extra stöd, information och material för att resan mot en friskare mun ska ha fortsatt även utan våra volontärer. Barnen har fått ta hem sina tandborstar och tandkrämer för att sköta munhygienen från hemmet. Lärarna har fått instruktioner i att, när de träffar föräldrarna, påminna om barnens tandborstteknik, matvanor, och annat som TLUG undervisat om i skolorna. Under hela den tiden har vi försökt att stödja våra samarbetspartner på plats och förse dem med tandborstar och tandkrämer för att hålla tandborstningen i gång.

Årsmötet för 2020 var planerat att genomföras i mars men blev uppskjutet och genomfördes i stället digitalt i november 2021. Inom kort kommer även den nya hemsidan att lanseras.

Under 2022 är förhoppningen att återuppta volontärverksamheten och fortsätta bedriva våra projekt som vanligt. Dessutom kommer vår nya hemsida att ha lansering i början på året.

Vi är otroligt tacksamma för det fortsatt starka stödet som bidrar till att vår stora vision är möjlig.

Om du känner att du vill dela med dig av din tid och kunskap så hör av dig!

Varmaste hälsningar,
Tandläkare utan gränser

Dental24 - Stolt sponsor av TLUG

Taggar
VÄLGÖRENHET