Läkemedelsverket stoppar munskydd

Coronavirus

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för fyra olika försändelser av munskydd som stoppats i Tullverkets kontroll. Produkterna har inte kommit ut på den svenska marknaden. Munskydden har bristande märkning och saknar dokumentation som visar på säkerhet och prestanda.

Som konsument – oavsett om köpet görs i en butik eller på nätet – är det viktigt att du är uppmärksam på om produkten har en korrekt märkning. Risken är annars att du invaggas i falsk säkerhet och antingen blir smittad av eller själv sprider covid-19 till andra.

Liksom alla andra medicintekniska produkter måste munskydd vara korrekt CE-märkta med stöd av teknisk dokumentation som visar produkternas säkerhet och prestanda för att godkännas för den svenska marknaden.

Källa: Läkemedelsverket

Taggar
Coronavirus