Lars Grundström Dalarnas första specialist i orofacial medicin

Verksamhetsnytt

Tidigare hette vår avdelning Sjukhustandvård/Oral medicin, nu heter den Orofacial medicin /Sjukhustandvård och är dessutom en helt ny specialitet inom tandvården. Nu har Dalarna fått sin första specialist i den nya specialiteten inom tandvården – orofacial medicin.

– Jag vill göra någonting gott för patienten, vill få nöjda patienter. Även om vi inte alla gånger kan bota allt inom tandvården så kan vi se och lyssna på patienten, säger Lars Grundström, specialist inom Orofacial medicin, Folktandvården Dalarna.

Orofacial medicin/Sjukhustandvård är en remissinstans för allmäntandvården, distriktsvården samt sjukhusen och vänder sig till patienter med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning. Det kan handla om människor med demenssjukdom, svåra fysiska funktionshinder, psykisk sjukdom eller som har mycket svår tandvårdsrädsla.

Totalt finns det nu nio olika specialiteter inom tandvården. Den senaste är orofacial medicin som blev specialitet den 1 juni 2018. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring och specialistkompetenta tandläkare som vill bli handledare inom den nya specialiteten kan ansöka om att få behörighet för detta.

– Det här är ett intressant och spännande område. Det finns så många olika sjukdomar som inte har med tänderna att göra, utan med munhålan. Vår uppgift är att hitta, diagnostisera och om möjligt behandla de sjukdomarna, säger Lars Grundström.

Det handlar ofta om olika inflammationer i slemhinnan, om sår, blåsor, sveda och om tumörförändringar som inte är maligna.

– De fyra stora områdena vi arbetar med inom orofacial medicin är: slemhinnediagnostik, svår tandvårdsrädsla, infektionssanering och gerodontologi (äldretandvård), berättar Lars Grundström.

En infektionssanering görs inför en klaffoperation, en omfattande cytostatikabehandling eller strålbehandling för att förebygga allvarliga problem som senare kan äventyra operation och behandling.

Lars Grundström tog sin tandläkarexamen 1980. Sedan 2000 har han arbetat heltid på sjukhustandvården vid Falu lasarett, men redan 1995 började han vikariera på kliniken och arbetade då med narkostandvård. Han har också arbetat i distriktstandvården i Säter och Stora Skedvi, samt två år på en privatklinik i Göteborg. 2005-2007 vidareutbildade han sig inom oral medicin och blev certifierad inom detta område i maj 2007. Från och med den 21 januari i år är han nu Dalarnas första specialist inom orofacial medicin:

– Jag gör samma jobb som förut med den skillnaden att jag nu får utbilda nya specialister. Jag ser fram emot att få utbilda nya specialister inom mitt område, säger han.

Källa: Pressmeddelande Region Dalarna