Lennart Dageborn först med EAO certifiering

Personnytt

Tandläkare Lennart Dageborn Implantatcentrum Syd/Södertandläkarna i Växjö blev den förste som  tilldelades EAO:s (European Association for Osseointegration) certifikation för skicklighet samt kunskap inom tandimplantatbehandling. Examinationen utfördes vid EAO:s årliga kongress som gick av stapeln i Glasgow, Scotland.6-9 oktober 2010.

Lennart_Dageborn100

Lennart Dageborn

10 kandidater hade kvalificerat sig för att genomföra den omfattande examination som certifieringen innebär . Efter skriftlig och muntlig examination inom bl.a. implantatkirurgi och implantatprotetik examinerades 4 st tandläkare Lennart Dageborn , Sverige,  Joao Tondela, Portugal, Yoshiaki Takanashi, Japan och Nobuyuki Nakai , Japan.

Certifieringen var den första som genomfördes inom EAO.

EAO är den största vetenskapliga organisationen för implantatforskning och för presentationer av kliniska framsteg inom tandimplantatbehandling.

Kongressen i Glasgow var den 19:e och samlade över 3000 deltagare.

Lennart Dageborn som är tandläkare hos Implantatcentrum Syd/Södertandläkarna i Växjö har i över 20 år varit verksam  inom  implantatkirurgi samt implantatprotetik.

Grattis Lennart!

Taggar
Personnytt