Lifco förvärvar J.H. Orsing AB

Företagsnytt

Lifco har tecknat avtal om att förvärva J.H. Orsing AB, en tillverkare av salivsugar och salivrör som används inom tandvården. J.H. Orsing AB omsatte 2014 cirka 20 MSEK.

Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentligt effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.
J.H. Orsing AB har tillverkning i Råå utanför Helsingborg i Sverige och har nio anställda.


Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att
leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 106 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2014 6,8 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal på 14,2%.
Källa: Lifco.se
Taggar
Företagsnytt