Lifco förvärvar bolag i Norge, Danmark och Tyskland

Företagsnytt

Lifco har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Dental Direct i Norge och dess danska dotterbolag 3D Dental. Lifco har också förvärvat majoriteten i det tyska bolaget Computer konkret.

Dental Direct och 3D Dental är båda distributörer till tandläkare.

Dental Direct hade 2016 en extern omsättning på cirka 95 miljoner norska kronor i Norge och 3D Dental omsatte 2016 cirka 25 miljoner danska kronor i Danmark. Bolagen har totalt drygt 20 anställda.

Computer konkret utvecklar, säljer och supportar mjukvara som används av tyska tandläkare och ortodontister. Computer konkret omsatte cirka 3,8 miljoner euro under 2016. Verksamheten har cirka 50 anställda.

De tre bolagen kommer att konsolideras i affärsområdet Dental.

 

Lifco är moderbolag till bl a svenska Almasoft, DAB Dental, Directa, Nordenta och Preventum Partner.

 

Källa: Pressmeddelanden 2017-12-21 och 2017-12-28

Uppdaterad: 2018-01-03

Taggar
Företagsnytt