Livslångt lärande för tandläkare och tandtekniker i Dawson Study Club

Aktuellt

UTBILDNING: Sveriges tre Dawson Study Clubs träffades nyligen i Göteborg för en gemensam årlig vidareutbildning. Mötet gästades av Dr Ian Buckle från Dawson Academy i England som föreläste och diskuterade fall med de 33 deltagarna på mötet.

Dawson Academy startades av tandläkare Peter Dawson i Florida, USA och har sedan dess spridit sig över hela världen. Många svenska tandläkare och tandtekniker har vidareutbildat sig via Dawson Academy. Flera av medlemmarna är också engagerade i SACD. Gemensamt för alla är att de vill lära sig mer om praktisk och modern tandvård.

I Sverige finns för närvarande tre Dawson Study Clubs. Den första startade i Malmö och har sedan utökats med en grupp i Göteborg och en i Stockholm/Norra Sverige.

 

Vid gruppernas gemensamma möte på Hotel Rubinen i Göteborg den 16-17 januari diskuterades terapiplanering, kliniska fall och behandlingstekniker. Dr Ian Buckle från BD Seminars/Dawson Academy i England föreläste på temat ”Current concepts in functional aesthetic smile design: are we ready for the digital revolution?”.

DSCN1877

 

Tandläkare Martha Wedenmark är en av initiativtagarna till Göteborgsgruppen och gav sin syn på nyttan med Dawson:

Martha Wedenmark, tandläkare

”Jag ville vara med i en Dawson Study Club men den första var redan full så vi startade en i Göteborg. Det är många kollegor som vill vara med i just vår grupp men man kan inte vara för många i varje grupp om man ska kunna lära sig något hands-on”.

 

”Mycket inom vårt arbete är ett hantverk och då är det bra att träna tillsammans med andra engagerade tandläkare och tandtekniker. Vi pushar varandra att växa både professionellt och som individer. Med Dawson-konceptet får vi en bra struktur i terapiplaneringen, speciellt i stora komplexa fall. Det är både inspirerande och roligt att göra denna resa tillsammans under trevliga former”, säger Martha.

Martha fick också frågan om vad det betyder att ha kontinuerlig kontakt med Dawson Academy via Dr Ian Buckle?:

”Ians bidrag är hans stora kompetens och att han alltid är positiv till våra kluriga frågeställningar samt att han har följt oss och kan förklara när vi kört fast i våra frågeställningar.

Han är dessutom en aktiv kliniker och känner till våra dilemman med egna kliniker och personalansvar och hur man bäst kan implementera rutiner och nya koncept i kliniken. Han har också framtidsvisioner och ett koncept att förbättra vår vardag gällande terapiplanering vid större såväl som enklare komplexa fall. Ian föreläser alltid om något nytt när han är hos oss i Sverige och fortsätter att bidra till hela gruppens utveckling inte minst här på mötet när han talade om den digitala teknikens intåg i vår praktiska vardag och vad det finns för fallgropar och fördelar”, berättar Martha.

 

Tandläkarna Jonas Vogler och Sara Vogler var ansvariga för arrangemangen och inramningen på det uppskattade mötet i Göteborg. De fick också på frågan om vad som är viktigast med Dawson Study Club:

”När vi alla gemensamt bildade vår studiegrupp efter genomgången utbildning i England, var tanken att inte förlora moment och att bibehålla våra nya kunskaper och arbetssätt.

Styrkan i vår grupp är att vi inte har någon ledare, utan att alla deltar med sina erfarenheter och kunskaper. Vi är alla erfarna tandläkare som under prestigelösa förhållanden diskuterar patientfall, nya metoder, etc. Vi inspirerar varandra till att ständigt förkovra oss och att prestera vårt yttersta”, säger Jonas och Sara.

Vogler

 

Tandläkare Katie Roswall Johnson, Göteborg, gick sin Dawson kurs i Wirral, England 2012:

”Det bästa med Dawson Study Club är att få utbyte och feedback från andra. Det är ett värdefullt nätverk där vi kan kontakta och peppa varandra. Med Dawson utvecklas vi och går vidare. Alla har något att ge”, säger Katie. katie_2

 

DSCN1867 I en paus träffade vi också några Dawson-veteraner – tandläkarna Michael Karlsten, Bengt Glimstedt och Thomas Milstam samt tandtekniker Przemek Seweryniak, som alla är medlemmar i Sveriges första Dawson Study Club. De var eniga om att det viktigaste med Dawson Study Club är att få träffas och utbyta idéer och uppslag. 

 

The Dawson Academy grundades 1979 av Peter Dawson i St. Petersburg, Florida. Fram till idag har över 40 000 tandläkare och tandtekniker från hela världen genomgått kurser på centret i Florida.

”Vårt syfte på Dawson Academy är att dela med oss av vad vi har lärt oss till kollegor inom tandvården som strävar efter att erbjuda sina patienter kvalitativ, komplett tandvård. Det är också vår förhoppning att kunna erbjuda kunskap som ger
förståelse för ocklusion och tuggkrafter i käkleden. ” – Dr Peter E Dawson.

 

 Intervju med Ian Buckle

Läs också artiklar om Dawson Academy som varit publicerade tidigare på Dental24:

Regelbunden vidareutbildning prioriteras av tandläkare och tandtekniker i Dawson Study Group – Thomas Milstam

Arbeta i samklang med patienterna – Martha Wedenmark

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

Taggar
Aktuellt