Ljushärdning förtjänar att uppmärksammas, och är faktiskt inte så enkel som man kan tro

UTBILDNING

Komposit-tidsåldern startade visserligen med kemiskt härdande produkter, men redan efter ett par år upptäckte man att ljushärdning var en bättre väg att gå. Sedan dess har det hänt en hel del. Efter UV-ljus gick man över till blått ljus och idag genereras ljuset av LED-chips. Men ger vi verkligen ljushärdningen den uppmärksamhet den förtjänar?

Man lägger en kompositfyllning som sedan ”bara” ska ljushärdas. Det verkar så enkelt att många kolleger inte tänker så mycket på det. Ofta låter man sköterskan sköta ljushärdningen. Risken med detta är att man direkt efteråt inte vet om ljushärdningen varit effektiv. Ytan på kompositen känns ju faktiskt alltid hård, men det är hur det ser ut under ytan som är viktigt för att tandersättningen ska fylla sin uppgift i längden.

Kort sagt: För att ljushärda tillfredsställande är det två saker man måste tänka på:

  1. Använda lampan på rätt sätt.
  2. Välja rätt lampa.

Båda måste kombineras för att slutresultatet ska bli bra.

Punkt 1 – Rätt användning:

Innan man börjar bör man kontrollera att lampan är i gott skick. Med det menas att man ser efter noga att det inte sitter kompositrester på ljusutgången och kontrollerar att lampan fungerar som avsett.

En regelbunden kontroll av ljusutgångarna med en vanlig ljusmätare (t.ex. Optilux, Efos eller instrument från lamptillverkaren) kan vara bra, men man måste ändå vara medveten om att de här instrumenten ofta är ganska oexakta och inte kan simulera den kliniska situationen på ett signifikant sätt. Det absoluta uppmätta värdet ger därför bara knapphändig information om ljusstyrkan. Instrumenten kan däremot vara bra för att fastställa konstans eller upptäcka försämring. Om man varje vecka får samma värde vid mätningen med samma instrument, har ljusstyrkan på lampan antagligen inte heller förändrats.

För att kunna utnyttja hela ljusenergin för härdningen är det viktigt att tänka på hur ljusutgången placeras. Ett för stort avstånd till kompositen, eller vinklad och inte parallell ljusbestrålning av ytan leder till stora energiförluster. Även att sitta och ”vicka” med lampan under härdningstiden har stor inverkan på den applicerade energimängden. Det gäller särskilt nu för tiden när man arbetar med starkare lampor och kortare tider. Det är principiellt helt rätt, men det får då också större betydelse om man förlorar några sekunders bestrålning på att inte lysa på rätt ställe. Alltså: Håll ett stabiliserande finger mot sidan på ljusledaren och håll den under uppsikt hela ljushärdningen.

De flesta av oss vänder emellertid bort blicken från ljuset och det är förståeligt. Man ska inte titta in i det starka blå ljuset med oskyddade ögon. För att kunna hålla ögonen på behandlingsområdet rekommenderas att alla använder skyddsglasögon – tandläkare, assistent och patient. Det är bättre än att använda en skyddssköld eller -skärm som ofta är i vägen i munnen.

Hur länge ska man då ljushärda? Det beror på lampans prestanda och vilka krav kompositen ställer. Om man till exempel vill uppnå 15 Joule energi, och gör beräkningen med en 1000 mW-lampa, så blir det:

15 sek. x 1000 mW/cm² = 15000 mJ (millijoule) = 15 Joule.

Den applicerade energin är en produkt av tid och lampans mW-effekt. För att bygga in en säkerhetsmarginal, rekommenderas att i exempelfallet ljushärda i 20 sekunder. Då är man på den säkra sidan.

En effektstark lampa producerar dessutom en del värme, även om den är utrustad med lysdioder. Studier har visat att det framförallt är den röda gingivan som kan utsättas för fara på grund av detta. Man bör därför undvika att lysa på gingivan, alternativt lysa så kort tid som möjligt. Flera korta ljushärdningsintervall rekommenderas hellre än längre belysningstid. Redan ganska få sekunder mellan belysningsomgångarna hjälper till att undvika för stark värme.

I maj 2014 hölls ett symposium i Halifax under ledning av professor Richard Price. Där sammanfattades viktiga aspekter på ljushärdning.

Den 8 och 9:e maj 2019 kommer professor Richard Price till Sverige och föreläser om härdljus.

Målsättningen är att förstå hur otillräcklig ljushärdning negativt påverkar bindningsstyrka, färg stabilitet, och egenskaperna hos dina ljushärdande resin restaurationer.

Beskriva kliniska tekniker som kommer att bidra till framgångsrik ljushärdning av dina resin baserade material.

Förstå varför det är meningslöst att endast jämföra härdljuslampors intensitet.

Förstå risken för potentiella ögonskador från härdljuslampor.

 

När & var?

9 maj Malmö

DAB Dental AB

Hjulhamnsgatan 3

211 34 Malmö

Tid 16:00 – 20.00

 

Anmälan på 08-506 505 00

Källa: Ultradent

Taggar
UTBILDNING