Lust, Mening och Trygghet ledord när Tore Sahlin utbildar

UTBILDNINGSENTREPRENÖR

Tore Sahlin är tandläkaren som sedan 1984 arbetat med vidareutbildning för tandvården, ofta på spännande resmål över hela världen. Många har genom åren deltagit i hans välkända kurser i kommunikation och stresshantering. Läs Tores egen berättelse om hur det hela startade och hur kurserna genom åren utvecklats till att också handla om att skapa lycka och positiv förväntan i livet.

Av Tore Sahlin

Hur jag startade Curomed och lite mera

Jag började på Tandläkarhögskolan på Holländargatan hösten 1964 på Stockholm/Umeålinjen. Den legendariske Sven Linder och den likaledes legendariske Thure Petrén, professor i Anatomi var några av våra lärare.

 

Tore Sahlin

Utbildningen var inte speciellt modern, som t ex att vi på måndagskvällarna gjorde tänder i lera handledda av amanuenser. Vid åttatiden kom Sven Linder direkt från sin exklusiva privatpraktik, där han gjorde jacketkronor (alltid med dublett) på skådespelare av båda könen och andra celebriteter. Han parkerade sin stora Mercedes alldeles utanför lokalerna på Karolinska, bytte bilhandskarna mot promenadhandskar för de fem meternas promenad, och steg in klädd i sin kritstrecksrandiga kostym. Han gick sedan till bedömningsrummet med amanuenserna. Detta rum var försett med glasväggar och när en lertand inte godkändes fick amanuensen slänga den i golvet med kraft. Vi stod andäktigt och oroligt utanför. Klara sig eller inte, var frågan.

I alla fall gick året, den första skräcken gick över och det började bli riktigt trevligt. Vi fick en allt större inblick i Den Stora Tandläkarvärlden, då redan färdiga kolleger kom upp på Odontologiska Förenings lokaler och höll hov om livet utanför väggarna. De med stor erfarenhet av tandvård, 1, 2 eller t o m 7 års praktik.

Kursresor i Förbundets regi
Efter grundutbildningen på Tandläkarhögskolan i Stockholm fortsatte utbildningen i Umeå, och jag fick bl a Gordon Meland som elev och blev specialist i parodontologi.

Jag började hålla kurser i Förbundets regi och 1982 träffade jag Sven-Olof Einarsson, nybliven klinikchef i Jörn, en liten kommun i Västerbottens inland som parodontologin glömt. Sven-Olof ringde och sa: Jag står i ett parodträsk här och tyvärr fick jag inte lära mig parodontologi i Huddinge. Efter några resor till Jörn med handfast parodträning på schemat visade Svenne bilder från Östafrika. När jag och min sköterska stapplade ut från Svenne halv ett på natten var beslutet tagit.

1984 gjorde vi vår första kursresa till Östafrika i förbundets regi. 1986 fick Svenne ett ultimatum från Peter Ollinen, dåvarande tandvårdschef i Västerbotten; antingen klinikchef på heltid eller sluta och fortsätta med resorna. När Svenne ringde mig och frågade hur han skulle göra frågade jag: Vad tycker du är roligast? Resorna, blev svaret. Han startade Voyage Specialresor och 1988 fick jag själv motsvarande ultimatum. Curomed föddes och en ny spännande värld öppnade sig.

Kursarrangör på heltid i Curomed
Senare kom jag att formulera det som så många av er tagit del av: Lust, Mening, Trygghet. Hur fantastiskt är det inte att vara driven av lust. Mycket bättre än olust. Olust är riktigt obra. Ännu senare har jag lärt mig mer om lycka. Upplevelsen av lycka beror bl a av hur mycket fritt dopamin man har i hjärnan. Positiv förväntan frisätter dopamin. Lyckliga människor är de som har positiva förväntningar. Till exempel på en kursresa, gärna i vår regi, se direkt på vår hemsida. Att lära sig nya saker innebär också många positiva förväntningar. Att se fram emot något varje dag, varje vecka och lite större aktiviteter några gånger per år, tex utbildningar och kursresor gör att man får en positiv upplevelse av förväntan och blir därmed lyckligare.

Om man har positiva förväntningar kallas man optimist. Optimister lever mellan 7-9 år längre än pessimister. Man kan träna sig att bli optimist och förvänta sig det bästa. Du får bl a lära dig hur på våra kurser i stresshantering och kommunikation. I princip är det enkelt, i praktiken krävs mycket träning. Meditationsövningar är mycket bra, vi använder numera tre olika typer av meditation:

  • Närvaro: Fokuseringsövningar av olika slag som tränar uppmärksamheten och kroppsmedvetenheten.
  • Känslor: Träna vänlighet och tillit, vi skulle kunna kalla detta ”kärleksfull vänlighet”.
  • Öppen medvetenhet: Man lär sig observera tankeflödet utan att värdera. Träna en ”ickevärderande attityd”. Man lär sig också att gå ner i varv, minska oro och ängslan. Att stilla den inre oron skänker ett inre lugn och skapar en mer optimistisk och trygg känsla inombords.

När man förväntar sig att alla människor vill en väl händer något magiskt. Stressen minskar, sjukfrånvaron minskar samtidigt som produktiviteten ökar!

 

Tore Sahlin
Curomed Utbildning
www.curomed.se
tore@curomed.se
070-3837510