Mässnytt: KaVoLUX 540 LED-operationsbelysning

Mässnytt / Riksstämman

Idealiska förhållanden på tandläkarmottagningen förutsätter bästa möjliga bild av det område som behandlas. Den nya LED-belysningen komplementerar KaVo:s tandläkarstol. Belysningen är gjord för högt ställda krav med hjälp av modern lysdiodteknik.

Armaturen har ett unikt optiskt system och fyra lysdiodlampor med olika färg, vilket ger ett naturligt vitt ljus av högsta kvalitet, med en styrka på upp till 40 000 lux i alla delar av det belysta området. Behandlaren har därmed alltid optimal belysning för optimala behandlingsresultat. Värdena på färgindex och ett naturligt dagsljusspektrum gör att man korrekt kan jämföra färger på tänder och kompositer direkt vid tandläkarstolen. Läget COMPOsave innebär att alla blåa toner i ljuset filtreras bort, så att oönskad polymerisering av kompositer kan bromsas. Det går då att anpassa ljushärdande material utan tidspress och utan att behöva dämpa ljuset.

Jämnt belyst arbetsfält

Armaturen ger ett bra ljusfält och belysning av behandlingsområdet: homogent, tydligt avgränsat och med minskad skuggbildning. Färgtemperaturen kan ställas in individuellt i fem steg, t.ex. för att få bättre kontrast på mjukvävnaden. Även de svåråtkomliga delarna av munhålan får god belysning, tack vare genomträngningsförmågan. Därmed kan detaljerna i strukturerna urskiljas med skärpa och kan identifieras utan att ögonen ansträngs.

Ergonomisk, praktisk, flexibel och hygienisk

Med en låsbar 3D-led kan armaturen ställas i olika lägen: vid behov kan man växla från statiskt 2D-läge till flexibel 3D-rörelse. Oavsett hur tandläkaren är placerad i förhållande till patienten uppnås alltid bra belysning av behandlingsområdet. Ljuset kan tändas och släckas utan fysisk kontakt, eller styras intuitivt via reglagen på uniten. Löstagbara handtag och släta ytor ger möjlighet till snabb och grundlig desinfektion, för enkla och snabba hygieniska rutiner.

Visas i monter C02:32 på Swedental den 15-17 november 2012.


Källa: Pressmeddelande från KaVo