Magdalena Gustafsson om ergonomi på Dental24

Dental24: Magdalena Gustafsson är välkänd för många inom tandvården. Hon har arbetat som sjukgymnast sedan 1993 och har erfarenhet från både industrin och vårdsektorn. 2005 började hon på Västra Götalandsregionens företagshälsovård där hon också arbetade med ergonomi för tandvårdsanställda från 2008.

På Folktandvården i Västra Götalandsregionen medverkade Magdalena i en studie* kring tandläkarnas arbetsmiljö tillsammans med representanter från bl a Arbetsmiljöverket och Lunds universitet. Man studerade bl a möjligheten att reducera arbetsställningar med framåtböjning av huvud och nacke med hjälp av prismatiska glasögon och prismaslipade luppar. Utfallet av studien blev mycket positivt och VGR beslutade sig för att införa konceptet för närmare 600 tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter. I samband med införandet av prismatiska glasögon rekryterades Magdalena till Merident/Optergo 2010.

Företaget Merident/Optergos verksamhet bygger på konceptet optik ergonomi. Kunskapen kring ergonomi kommer ursprungligen från den holländske dentalergonomen Joseph Wouters som för ca 10 år sedan började utvecklade metoder för att minska nackböjningen, en teknik som senare vidareutvecklats i samarbete med Merident/Optergo. Optiken i konceptet har utvecklats av Multilens/Meridentoptergo.

Moderbolaget Multilens AB är ett svenskt optikföretag som med hjälp av avancerad teknik skräddarsyr optiska lösningar till synsvaga.

 

*)  A. Lindegård, M. Gustafsson, G.-Å. Hansson.  Effects of prismatic glasses including optometric correction on head and neck kinematics, perceived exertion and comfort during dental work in the oral cavity. A randomised controlled intervention. Applied Ergonomics 43 (2012) 246e253.