Malmö Högskola firar och blir universitet

UTBILDNING

Under högtiden promoverades sju hedersdoktorer och 28 nya doktorer. Under de två välfyllda timmarna i Malmö Live firades också sex nya professorer och en jubeldoktor. Dessutom delades flera stipendier och priser ut, till medarbetare och studenter. Tillställningen avslutades med mingel i högskolans byggnad Niagara. Årshögtiden var också startskott för firandet av Universitet 2018. Nästa år blir det Malmö universitet som bjuder in till akademisk högtid.

Årshögtiden inleddes traditionsenligt med procession. Stephanie Pekarski, som är ordförande för Odontologiska studentkåren, var högtidens konferencier och rektor Kerstin Tham välkomnade medverkande och gäster i ett tal med universitetsblivandet som självklart tema. Hon betonade att Malmö universitet är och ska vara ”ett universitet som tar sig an obekväma frågor på vetenskaplig grund” i en värld där populismen breder ut sig.

Årets bästa avhandlingar

Före årshögtiden hölls en rektorslunch för alla alumner med forskarexamen från Malmö högskola i högskolans representationsrum i Studentcentrum. Under lunchen presenterade de två pristagarna av Årets avhandling 2016 sina avhandlingar: Manne Gerell, som forskar om geografisk kriminologi, och designforskaren Mahmoud Keshavarz. Båda avhandlingarna tar upp aktuella samhällsfrågor – om varför och var det begås flest brott i Malmö, och om migrationsfrågor och hur design och politik påverkar varandra.

Aktuella samhällsfrågor bakom 2016 års bästa avhandlingar

Promovering och installation

Efter välkomsttalet var det dags för promoveringen av sju hedersdoktorer och 28 nya doktorer, och installationen av nya professorer. Doktorerna kunde ta emot antingen hatt eller krans, ring, och diplom, av respektive fakultets promotor. De saluterades med musik som är komponerad av Staffan Storm – olika för varje fakultet. Årets hedersdoktorer är Kent Andersson och Richard Ohrbach (Odontologiska fakulteten), Lena Dominelli och Ingemar Lundström (Fakulteten för hälsa och samhälle), Fredrik Gertten (Fakulteten för kultur och samhälle), Magnus Gertten (Fakulteten för lärande och samhälle) och Christopher (Kit) Kelen (Fakulteten för lärande och samhälle).

Läs om årets hedersdoktorer här

Musikalisk crossover

Malmö akademiska kör och orkester stod för årets musikinslag under ledning av dirigenten och konstnärliga ledaren Daniel Hansson. De framförde bland annat en komposition av Alma Mahler som uppfördes på Mahler Jihlava Music Festival i Tjeckien i somras. Det blev också ett musikaliskt möte mellan Malmö akademiska kör och sydafrikanske, numera malmöbaserade, rapparen och beatboxaren Johnny Filter, i Full Fathom Five av Ralph Vaughan Williams.

Lärare fick pris

2017 års pedagogiska utmärkelse gick till två rutinerade pedagoger med stort engagemang för både lärande och studenter: Adam Gray från Fakulteten för kultur och samhälle och Bo Lundahl från Fakulteten för lärande och samhälle.

Pedagogiska utmärkelsen delas av två lärare

Årets samverkanspristagare

2017 års samverkanspris tilldelades Futurumkliniken på Odontologiska fakulteten. Kliniken är en testbädd där tandvårdens aktörer utvecklar, prövar, utvärderar och förbättrar framtidens tandvård. De ger stöd till innovatörer som vill testa och lansera nya tandvårdsprodukter.

Årets samverkare: Futurumkliniken

Stipendier till examensarbeten

Fyra examensarbeten belönades med stipendier på vardera 25.000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne. Vinnare var Annika Ziegler Kruse: ”Det KAN bli bra – det SKA bli bra. Två livsberättelser om lärande.”, Ulrika Ryan: ”Mellanstadielärares antaganden om matematikundervisningen med digitala verktyg – en diskursanalys.”, Amanda Lundkvist och Filip Olin: ”Självständighet som styrning. En studie om varför hembesök används inom ekonomiskt bistånd.”, Louise Westerlund och Anna Simonsson: ”Economic evaluation of preventive methods used in dentistry – a systematic review”.

Stefan Bengtsson Award

För andra gången delades Stefan Bengtsson Award ut, ett pris till forskningsledare som doktorerat inom de senaste tio åren. Stefan Nyzell från Fakulteten för lärande och samhälle prisas bland annat för att ha utvecklat forskningsmiljön kring historiska studier samt för att vara en öppen och initiativrik nätverksbyggare.

Nätverksbyggare som tror på samarbetets kraft

Resestipendier

Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling delade ut resestipendier på 25.000 kronor vardera till fyra doktorander. Stipendiet finns sedan förra året och delades ut av kommunfullmäktiges ordförande i Malmö stad, nyblivna hedersdoktorn Kent Andersson. Stipendiater var Rebecka Cowen Forssell, Fakulteten för kultur och samhälle, Camilla Larsson, Fakulteten för hälsa och samhälle, Adrian Lundberg, Fakulteten för lärande och samhälle och Camilla Safrankova, Fakulteten för lärande och samhälle.

Odontologisk forskning

Eklund Foundation for Odontological Research and Education delade ut ett pris på 150.000 kronor till Jenny Kalunki, Odontologiska fakulteten.

Eklund Foundation for Odontological Research and Education

 

Källa: Malmö Högskola
Text: Johanna Svensson

Taggar
UTBILDNING