Malmö universitet får avslag på ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienist-examen

UTBILDNING

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade 19 februari att inte förnya Malmö universitets examenstillstånd för tandhygienister. Det innebär att det nya treåriga programmet ställs in till höstterminen 2019.

Trots en hel del beröm, ser UKÄ brister i aspekterna yrkesexamen, personal, utbildningsmiljö och säkring av examensmål.

Svårt att rekrytera lärare och bristande kompetens

Det är särskilt bristen på disputerade tandhygienister som UKÄ kritiserar. UKÄ fastslår att ”antalet lärare inom den professionsinriktade kompetensen är otillräcklig till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande”. Från universitetets sida medger man att man misslyckats med rekryteringen.

–  Frågan har lyfts i fakultetens kompetensförsörjningsplan under flera år, och vi annonserade senast 2018 efter disputerade lärare utan framgång. Vi måste nu sätta oss och genomföra en förnyad omvärldsanalys för att kunna påbörja ett nytt rekryteringsarbete, men också se hur vi kan stärka kompetensen i den befintliga lärarstaben, säger Gunilla Klingberg, dekan vid odontologiska fakulteten vid Malmö universitet, i ett pressmeddelande.

Gunilla Klingberg

Kritik på flera punkter

Utbildningens innehåll har enligt UKÄ inte ”rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen. Vad gäller utbildningsmiljön, anser UKÄ att den brister ”såväl när det gäller relevansen i den vetenskapliga miljön, som den professionsinriktade miljön.” Sammanfattningsvis kan inte programmet säkerställa att studenterna uppnår målen i examensordningen, enligt UKÄ.

Dagens studenter påverkas inte

Beskedet påverkar inte studenterna som idag läser på den nuvarande tvååriga utbildningen. De kommer att ta sin examen som planerat i juni 2019 respektive 2020.

–  Ingen personal som är knuten till utbildningen påverkas i nuläget. Nu återstår ett arbete för fakulteten och utbildningens lärarlag för att stärka utbildningens förutsättningar, säger Gunilla Klingberg.

Beslutet att avslå Malmö universitets ansökan att få bedriva det nya treåriga tandhygienistexamen, togs efter en obligatorisk inspektion.

Övriga tandhygienistprogram i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Umeå och Kristianstad beviljades tillstånd.

Källa: UKÄ (Universitetskanslersämbetet)

Taggar
UTBILDNING