Malmö högskola fyller 15 år

Aktuellt

I år fyller Malmö högskola 15 år. Ett ögonblick i akademins historia, en milstolpe i Malmös utveckling. Fredag 18 oktober firar högskolan med årshögtid och jubileumsfest på Slagthuset.

 

På femton år har Malmö högskola byggt upp ett nytt lärosäte för högre utbildning och forskning i Malmö, Öresundsregionen och Sverige. Idag har högskolan omkring 25 000 studenter och 1 400 medarbetare.

– Det har varit en rolig och intensiv resa för alla som varit en del av att skapa Malmö högskola och i ett större perspektiv bidra till att utveckla Malmö och regionen. Malmö stad och andra samarbetspartners har varit viktiga för vår tillblivelse och utveckling, säger Stefan Bengtsson, rektor Malmö högskola.

Samtidigt som Malmö högskola har utvecklats i rask takt har förutsättningarna för forskning och högre utbildning förändrats. Globalisering, individualisering, teknikutveckling och förbättrade kommunikationsmöjligheter är bara några av de omvärldsfaktorer som har och kommer att få stort inflytande på lärosätenas utveckling i framtiden.

– Malmö högskola har hunnit bli tonåring. Vi har mycket kvar att förbättra och förädla. Vi vill som lärosäte tillsammans med företag, offentlig sektor, organisationer och andra aktörer vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt vill vi kunna konkurrera på lika villkor på en internationell arena med våra utbildningar och vår forskning, säger Stefan Bengtsson.

 

Fakta: Malmö högskola i siffror

Malmö högskola…
…har funnits sedan 1 juli 1998.
…har vuxit till det åttonde största lärosätet och den största högskolan i Sverige.
…har 25 000 studenter.
…erbjuder 100 utbildningsprogram och 500 fristående kurser.
…har 215 forskarstuderande och 78 professorer.
…har högst andel kvinnliga professorer (38%) i landet.
…publicerade 368 vetenskapliga artiklar 2012.
…har 1 400 medarbetare varav 676 stycken är lärare.
…har 50% disputerade lärare.

Årshögtid med promovering och pris

På fredag firar högskolan sina 15 år först genom årshögtiden. Då hyllas 12 nya doktorer, 6 nya hedersdoktorer och 14 nya professorer. Pris för bästa avhandling, pedagogiska utmärkelser och samverkanspris delas också ut.

Årets nya avhandlingar handlar om alltifrån gravidas psykiska ohälsa, huliganism och idrottsvåld till medieutvecklingen och sambandet mellan tandpressning och smärta i tuggmuskulatur.

 

Konstnär blir hedersdoktor

Den för malmöborna mest kände hedersdoktorn är konstnären Tania Ruiz Gutiérrez som med videoinstallationen i Malmö centralstation har fått resenärer att vrida lite extra på huvudet sedan december 2010. På onsdag 16 oktober håller Tania Ruiz Gutiérrez en öppen föreläsning på Malmö högskola om sitt konstverk ”Annorstädes” som visar rörliga bilder från olika platser runt om i världen.

En nyhet för årets årshögtid är att en student, Studentkåren Malmös ordförande Lena Pettersson, lotsar genom högtiden. Som vanligt står Malmö akademiska kör och orkester för musiken.

 

15-årsfest på Slagthuset

På kvällen övergår firandet till jubileumsfest för runt 1 700 inbjudna medarbetare, studenter, alumner och vänner. Festligheterna går av stapeln på Slagthuset i Malmö.

 

Källa: Malmö Högskola

Taggar
Aktuellt