Matris för svarta trianglar och en minimal luppkamera

Produktnyheter

PRODUKTNYHETER: Nu lanseras ett matrissystem som löser patienternas problem med ”svarta trianglar”. En annan nyhet från Dentman är en microkamera som sätts på operatörens luppar och tar film eller bilder som kan användas i kommunikationen med patient, hygienist och Försäkringskassa.

Nytt intressant matrissystem

Många patienter känner besvär över sina diastema eller ”svarta trianglar” approximalt anteriort. Det har inte erbjudits lämpliga matriser för dessa situationer och att klara uppgiften på frihand är synnerligen utmanande.

Dr. David Clark, Tacoma, Washington har skapat ett matrissystem, Bioclear Matrix, som på kort tid blivit mycket uppmärksammat och som löser problemet.

Det finns tom en Facebook-grupp i ämnet ”Bioclear Italiano”. Mer information och kliniska filmer finns här

Matris

Minimal luppkamera för film och stillbild

Luppkamera

För dokumentation och kommunikation med patient, Försäkringskassan, vid remiss, maila hygien instruktion till patient, vid utbildning och kursgivning.

I USA har flera högskolor skaffat kameror till studenterna och lärarna har lättare att handleda.

Kameran monteras mellan ögonen på operatörens luppar oavsett fabrikat.

Nu ser kameran exakt samma sak som operatören. Det är finska Futudent som producerat kamera och den programvara som följer med. Den ger möjlighet till att lagra alla filmer i ett moln. Mer information om kameran visas här

 

Källa: Dentman