ME Dental lägger bud på Orasolv

Företagsförvärv

ME Dental AB erbjuder aktieägarna i Orasolv AB att överlåta samtliga aktier i Orasolv till ME Dental för 30 öre kontant per aktie. Aktierna i Orasolv är värderade till totalt cirka 74,5 miljoner kronor.

En av tre stora tandvårdskedjor i Sverige

Oralsolv AB är en av landets tre största tandvårdskedjor med kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Orasolv erbjuder kvalitativ tandvård med lokal förankring. Bolaget är noterat på AktieTorget.

Privat engelsk tandvårdskedja med 80 kliniker och 850 anställda

ME Dental är ett direkt helägt dotterbolag till ME Enterprises Holdings AB. ME Holdings ägs i sin tur av Mazdak Eyrumlu, tidigare ägare och grundare till Southern Dental Ltd. Mazdak Eyrumlu startade Southern Dental efter några års arbete som tandläkare i England och byggde upp denna grupp till 80 kliniker med 850 anställda.

Skapa ett ledande och modernt tandvårdsalternativ i Sverige

Enligt Erbjudandet baseras ME Dentals förvärvsplaner på Orasolvs renommé i branschen, trogna patienter och kompetenta medarbetare samt företagets expansionsmöjlighet. Orasolv har dock haft svårigheter att uppnå tillväxt och god lönsamhet i den befintliga strukturen. Genom ett privat ägande kommer ME Dental, med sitt genuina tandvårdsintresse och sin breda erfarenhet från att driva en av Europas största privatägda tandvårdskedjor, kunna ta tillvara på Orasolvs potential och stärka dess verksamhet och position på marknaden.

Förvärvet av Orasolv är ett led i ME Dentals mål att skapa ett ledande och modernt tandvårdsalternativ i Sverige.

ME Dental förutser för närvarande inte några väsentliga förändringar i Orasolvs verksamhet, inkluderat dess verksamhetsområde. ME Dental är entusiastiskt över möjligheten att samarbeta med Orasolvs professionella och kunniga personal.

Erbjudandet till aktieägarna i Orasolv

Samtliga aktieägare i Orasolv erbjuds 30 öre kontant för varje aktie i Orasolv. Samtliga utestående aktier i Orasolv är värderade till totalt cirka 74,5 miljoner kronor.

 

Källa: ME Dental AB