Mer bruxism och tandfrakturer under pandemin?

Pandemi effekter

Tandläkaren Tammy Chen har en praktik på Manhattan. När hon öppnade sin praktik igen, efter nedstängningen under den intensiva pandemiperioden i New York, fick hon en överraskning. Varje dag kom det in en patient med en eller flera frakturerade tänder. Vissa dagar kom det så många som sex patienter. Hon har nu sett fler tandfrakturer på sex veckor än på de föregående sex åren. En naturlig förklaring, resonerar hon, är att bruxismen ökar som en konsekvens av allmän Covid-stress.

Men hon har också en annan intressant förklaring som hon presenterar för tidningens läsare.

Tammy frågar patienterna om även de tillhör den grupp av arbetstagare som blev tvungna att jobba hemifrån och, i all hast, fick installera en arbetsplats någonstans i ett redan överfullt hem. Många arbetar därför med datorn medan de halvligger på soffan eller halvsitter på en barstol i köket, 7 – 8 timmar om dagen. Risken är då stor för att axlarna åker duktigt framåt och att ryggraden formar ett vackert C. Med tanke på att flera nerver och skuldror ansluter till käkleden så är det inte konstigt att man skulle få besvär.

Förutom alla övriga besvär man får av en dålig arbetsställning ökar också risken för tandgnissling som i sin tur kan leda till tandfrakturer. Ett av de goda råd som Tammy presenterar för att förebygga problemen är att fixa en riktigt bra arbetsplats i hemmet. Och att ”skuldrorna ska vara ovan höfterna och öronen ovan skuldrorna”.

Kanske har ni lagt märke till samma tendens som Tammy i kliniken? Kanske inte. Kopplingen hon gör mellan ökat arbete i hemmet och ökad bruxism är i alla fall intressant. Och synnerligen aktuell.

Text/översättning: Björn Adielsson