Merident Optergo förstärker med legitimerad optiker/tandläkare i Stockholmsregionen

Personnytt

För att komma närmare kunderna och höja servicegraden i Stockholm-Mälardalen har Merident Optergo anställt Houzan Barzani. Hon är både legitimerad optiker och tandläkare och ska förstärka kontakterna med tandvården och kirurgiska kliniker i regionen.

Houzans bakgrund ser vi som väldigt spännande och viktig för att på bästa sätt representera vårt koncept som är en kombination av ergonomi och optik. Vi har arbetat med konceptet i över tio år och hittills försett över 3000 tandläkare och tandhygienister med optiska lösningar anpassade efter person, synkrav och arbetssituation. MO har en ledande position på marknaden när det gäller att anpassa luppar/optik så att kunden får ut det mesta av den investering som görs, säger Per Johan Pettersson, VD Merident Optergo, MO.

Houzan Barzani, Legitimerad optiker och tandläkare

Läs om MO-konceptet i en jämförande studie:
I en studie, presenterad under 2016, utförd på ca 300 användare av MO-konceptet jämfört med lika många icke-användare i samma organisation, visas signifikanta skillnader i belastningsdiagnoser, välmående samt prestation.
Läs mer om studieresultaten på BioMed: Opting to wear prismatic spectacles was associated with reduced neck pain in dental personnel: a longitudinal cohort study

 

www.meridentoptergo.com

Taggar
Personnytt