MeridentOptergo tecknar avtal med Region Örebro län

Företagsnytt

MeridentOptergo AB har i dagarna tecknat ett avtal med Region Örebro län om inköp
av prismaoptik och luppar avsedda för tandvård och kirurgi. Region Örebro län blir det nionde landstinget som investerar i optik och förstoring som gynnar användarnas arbetsposition och välmående.

– MO konceptet med vinklad prismaoptik och förstoring tillsammans med konsultationer runt arbetsposition och ergonomi röner stor framgång inom tandvård och kirurgi. Vår medarbetare Houzan Barzani (tandläkare och optiker) kommer att representera MO och merpaten av anpassningarna liksom synundersökningarna kommer att ske på klinik, säger Per Johan Pettersson, VD MeridentOptergo AB.

 

– MO’s produkter är lätta och de vinklande egenskaperna skapar mervärde. Vårt arbetssätt med en grundlig analys och guidning till bättre arbetspositioner, tillsammans med en unik mätmetod för att anpassa löningar 100% till användaren är en viktig del för att effekten skall nås. Vi ser idag att många konkurrerande företag inom optik och förstoring sällan går hela vägen med analysen och anpassningen, med omvänt resultat som följd.

Efter den stora implementeringen av 600 prismalösningar i Västra Götaland, har en medicinsk studie genomförts. Skillnaderna mellan användare och icke användare visar sig vara signifikanta när det gäller symptom och diagnoser från nacke och axlar, arbetsposition samt arbetsförmåga/prestation.

– Glasögon och luppar med prismavinkel ”strainless optics®” anses av flera landsting idag att gå in under samma paragraf som terminalglasögon i AFS 2012:2, dvs ett verktyg som arbetsgivaren skall tillhandahålla. Diskussioner pågår med flera landsting och privata aktörer inom dental- och kirurgiområdena, där MO förväntas gå in som samarbetspartner.

– Vi ser ljust på framtiden och fortsätter att sprida vår kunskap och lösningar nationellt och internationellt inom de ergonomiskt krävande yrkesområdena, kirurgi och tandvård, avslutar Per Johan Pettersson.

 

Källa: Pressrelease

Taggar
Företagsnytt