MinMedicinApp – Fass och interaktionskontroll i fickan

Appnyhet

Många tandläkare ordinerar inte läkemedel dagligen och många tycker att det är svårt att hålla sig uppdaterade om det senaste. MinMedicinApp presenterar information från Fass och visar interaktioner i mobiltelefon eller surfplatta.

MinMedicinApp presenterar Fassinformation och visar mellan vilka läkemedel som det kan finnas interaktioner. De läkemedel som inte är lämpliga för äldre, gravida och ammande kvinnor är tydligt markerade och med hjälp av appen är det enkelt att hitta synonymer.

Även för patienter

För privatpersoner/patienter kan MinMedicinApp öka följsamheten genom att appen skickar påminnelser om att ta medicin och när det är tid att hämta nya mediciner och nytt recept. Om en person äter viktiga mediciner och inte själv ser påminnelsen kan appen skicka ett meddelande till en annan person som lagt in i appen.

Fakta om MinMedicinApp

MinMedicinApp hämtar information från kvalitetssäkrade databaser som Fass, Sfinx och SIL. Appen kostar 75 kr och kan användas livet ut.

Hemsida MinMedicinApp

Evidos – webb-baserad applikation för tandvårdsteamet

För tandvårdsteamet finns också den webb-baserade applikationen EviDos. Den ger trygghet för hela tandvårdsteamet vid läkemedelsförskrivning samt sparar tid och höjer kompetensen om läkemedelsinteraktioner och biverkningar

Läs om tandläkare Lena Sjögren Höes erfarenheter av EviDos:

Tandläkare Lena Sjögren Höe på Tandvårdsteam1 i Karlskrona har använt EviDos i två år. Eftersom både Fass- och Sfinx information finns i samma vy behöver man inte hoppa i och ur olika system, vilket höjer patientsäkerheten. Lena hittar läkemedelsinformation både snabbare och enklare i EviDos än i Fass. Det gäller särskilt interaktionskontroller.

”Problem som tidigare tog lång tid löser EviDos snabbt!”, säger Lena. Hon har följt många av sina patienter under många år, sett dem åldras och få vacklande hälsa. Det försämrade allmäntillståndet beror inte bara på ålder utan också på biverkningar från mediciner, ett problem som har ökat påtagligt under de senaste åren. Lena berättar ”Några gånger har jag till och med tagit ”risken” att skicka med patienten en utskriven läkemedelslista. Jag rekommenderar patatienten att ta med den vid nästa besök hos sin ordinerande läkare. Patienterna blir glada och tacksamma och uppskattar omtanken”.

Som tandläkare har man ansvar att ta ställning till patientens läkemedelsanamnes. Ordinationer ska göras utifrån patientens aktuella läkemedelsordination samt eventuella receptfria läkemedel och naturläkemedel. Det kan vara allt annat än enkelt om patienten har en komplex läkemedelsbild. På Tandvårdsteam1 vill man genom användningen av EviDos minska risken för biverkningar. Säkerheten ökar när tandvårdspersonalen snabbt kan kontrollera interaktionen mellan patientens olika läkemedel, vilket gagnar både vården och patienten. Det är en service Lena och tandvårdsteamet gärna vill ge sina patienter.

Fakta om EviDos

EviDos är framtaget tillsammans med och för sjukvårdspersonal. EviDos hämtar information ifrån kvalitetssäkrade databaser som Fass, Sfinx och SIL. Läkemedel som inte är lämpliga för äldre, gravida och ammande kvinnor är tydligt markerade. Det är enkelt att hitta synonymer. På vissa läkemedel kan systemet räkna ut patientens dosering. Det är möjligt att spara patientens läkemedelslisa som pdf eller skriva ut den. EviDos är CE-märkt.

Källa/läs mer om EviDos >>

 

 

Taggar
Appnyhet