Lägst antal tandläkare per invånare i Sverige

Aktuellt

STATISTIK: Ny statistik om tandvården i Norden visar att Sverige har flest invånare per tandläkare (1 235) tätt följt av Finland (1 203) och Island (1 200).

Andelen tandhygienister är högst i Sverige med Danmark på andra plats. I de övriga nordiska länderna är andelen tandhygienister betydligt lägre.

På Island är samtliga tandläkare verksamma i privat regi. Även i Danmark och Norge dominerar den privata sektorn med 73% respektive 69%.

Både Sverige och Finland har en stor offentlig tandvård som sysselsätter 54% respektive 53% av alla tandläkare.

I Finland är 70% av alla tandläkare kvinnor, följt av Danmark med 59% kvinnor.

Andelen äldre tandläkare (äldre=>54 år) är högst i Sverige och på Island.

 

Uppgifterna bygger på offentlig statistik sammanställd av Sveriges Tandläkarförbund.

 

Grafisk presentation/broschyr >> 

 

Källa: Tandläkarförbundet

 

 

Taggar
Aktuellt